O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

zámek Červený Dvůr


"Zámky a letohrádky"

informace Blanský les
Zámek Červený Dvůr leží asi 8 km severozápadně od Českého Krumlova na území CHKO Blanský les při silnici z Českého Krumlova do Chvalšin.
Původně na místě dnešního zámku Červený Dvůr býval tzv. nový dvůr chvalšinský. Ten založil Vilém z Rožmberka v roce 1591. Vilémův bratr Petr Vok zřídil na místě chvalšinského dvora v roce 1598 rozlehlou zahradu, v níž byli chováni bobři. V roce 1672 zde nechala Marie Arnoštka z Eggenberku postavit barokní zámek s kaplí v severním křídle. V první polovině 18. století byla v parku postavena umělá jeskyně. V té době byl vybudován i vodovod, který napájel vodotrysky v zámecké zahradě. Koncem 18. století byl zámek rozšířen o boční křídla. V době, kdy byl jeho majitelem kníže Josef Adam ze Schwarzenbergu (1741 – 1782), byla přeměněna zámecká zahrada na rozsáhlý přírodně krajinářský park. Do něj byla zakomponována řada romantických staveb, jako barokní letohrádky, umělé jeskyně a další. V 19. století byly některé z těchto objektů zbourány, naopak přibyl mariánský sloup v novogotickém stylu.

Rozsáhlý areál je tvořen vlastním zámkem a přilehlými hospodářskými budovami. Ty společně uzavírají velký obdélníkový dvůr. K areálu patří rozlehlý přírodně krajinářský park o rozloze 105 ha s několika romantickými zahradními stavbami.
V současné době jsou v parku pozůstatky někdejších fontán, najdeme zde novogotickou budovu bažantnice, zajímavostí je i zahradní domek, jehož fasáda je kryta kůrou stromů. V parku stojí i kamenný obelisk.