O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Strahovská obrazárna


Církevní stavby

Praha výlety do okolí


Tipy na výletyPraha 1 - Hradčany, Strahovský klášter 1/132

Obrazárna kláštera premonstrátů na Strahově představuje významná díla výtvarného umění 14. - 19. st. instalovaná v nádherných interiérech Strahovského kláštera, ve speciálně upraveném horním ambitu rajského dvora. Již v 18. st. měl premonstrátský klášter hodnotné umělecké sbírky. V r. 1836 z nich založil opat Jeroným Josef Zeidler klášterní obrazárnu, která se rozšiřovala až do r. 1950, kdy byl celý klášter zrušen komunistickým režimem a vzácná umělecká díla byla rozptýlena do galerií a sbírek jiných institucí. Listopad 1989 přinesl restituci církevního majetku, která umožnila návrat vzácných sbírek Strahovskému klášteru. K obnově sbírky, vybudování nové expozice a jejímu představení veřejnosti ve Strahovské obrazárně došlo v roce 1993. Veřejnost může obdivovat 99 nejkvalitnějších obrazů a plastik sbírky v prvním patře křížové chodby kláštera.
Jde o jednu z nejcennějších klášterních sbírek ve střední Evropě. Jsou zde ucelené soubory maleb a plastik české a středoevropské gotiky (Strahovská Madona z doby kolem r. 1340, Svatá Barbora Strahovská, kolem roku 1410, Strahovský oltář od Mistra litoměřického oltáře a další). Lze vidět díla rudolfinského malířství (B. Spranger, J. Heintz), díla českého a středoevropského baroka (J. J. Hering, K. Škréta, P. Brandl), rokokové malířství i obrazy českých předních malířů z počátku 19. st. (L. Kohl, F. X. Procházka). Je zde zastoupena i holandská, vlámská a italská malba 17. a 18. st.
Nejslavnějším obrazem sbírky je Růžencová slavnost Albrechta Dürera, kterou zakoupil klášter r. 1793 a kterou vystavoval až do roku 1934, odkdy je vystavena v Národní galerii. Návštěvníci zde mohou vidět kopii Růžencové slavnosti, pořízenou v letech 1840 - 41 při restaurování Dürerova originálu.
Součástí sbírky je i velká kolekce grafiky a uměleckořemeslných většinou liturgických předmětů z období od 14. do 19.st. Mezi nejvzácnější patří dvě gotické ostatkové desky z počátku 14. st. - vzácné ukázky gotického zlatnictví.