O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

PRAŽSKÝ HRAD - návštěvní doba


Hrady a zříceniny

Praha výlety do okolí

národní kulturní památka Pražský hrad

Objekty přístupné se vstupenkou SPH:
Starý královský palác, stálá expozice Příběh Pražského hradu,Obrazárna Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Klášter sv. Jiří, Zlatá ulička/Daliborka, Prašná věž Mihulka
Reprezentační prostory Pražského hradu jsou přístupné dva dny v roce, zpravidla první sobotu po 8. 5. a první sobotu po 28. 10.

UPOZORNĚNÍ:
Dočasná omezení v areálu Pražského hradu
pátek 25. září 2009 bude celý den uzavřen Starý královský palác a katedrála sv. Víta
sobota 26. září 2009 uzavřen areál Pražského hradu včetně jižních zahrad
neděle 27. září 2009 uzavřen Starý královský palác, III. nádvoří a část Jiřského náměstí
pondělí 28. září 2009 uzavřen Starý královský palác

Z důvodu rekonstrukce Jiřské ulice (do 31.8.2009) zde může v době návštěvnických špiček docházet k větší kumulaci osob. V rekonstrukci jsou do 20. října i Staré zámecké schody (= od Klárova k východní bráně Hradu). Jako cestu na Pražský hrad lze užít buď průchod Svatováclavskou vinící kolem Richterovy vily (vede souběžně se schodištěm) nebo ulici Na Opyši.
V souvislosti s prováděním geologického průzkumu bude pro veřejnost uzavřena dolní část Jeleního příkopu v období od 27. 8. 2009 do 30. 9. 2009.
V souvislosti s rekonstrukcemi v areálu Pražského hradu dochází k mírnému omezení návštěvnického provozu na III. nádvoří, ve Zlaté uličce a před vstupem do Nejvyššího purkrabství.
Od 1. 5. 2009 došlo opět ke zpřístupnění Starého královského paláce v plném rozsahu s výjimkou Nových zemských desek, kde se dokončují restaurátorské úpravy nástěnných maleb.
Do 25. 9. 2009 bude z důvodu stavebních prací omezen průchod Paccasiho bránou (brána spojuje Prašný most a II. nádvoří)

Návštěvní doba 2009:
duben - říjen 9 - 18
listopad - březen 9 - 16
zavírací den: 24. 12.
celoroční provoz, pondělní provoz

Klášter sv. Jiří (NG) - celoročně denně 10 - 18
Obrazárna Pražského hradu je volně přístupná každé pondělí (celoročně) od 16.00 do 18.00 hodin.

Průchod areálem:
duben - říjen 5 - 24
listopad - březen 6 - 23

Střídání stráží:
každou celou hodinu 5 - 24 (v letní sezóně), 6 - 23 (v zimní sezóně)
ve 12 hodin s fanfárami a výměnou standarty na I. nádvoří

Průvodcovské služby:
čeština, angličtina, francouzština, němčina, italština, ruština, španělština
pondělí - pátek, délka prohlídky dle přání klientů
český jazyk: 50 Kč na osobu a hodinu prohlídky (min. 200 Kč)
jiný jazyk: 100 Kč na osobu a hodinu prohlídky (min. 400 Kč)

Prohlídky s průvodci je možno předem objednat na e-mailu: tourist.info@hrad.cz nebo tel. 224 373 368

Skupina může mít i vlastního průvodce (musí ale mít příslušné oprávnění vyškoleného průvodce - v takovém případě za sebe neplatí vstupné)

Návštěvnické a výstavní objekty s výjimkou věží (Daliborka, Bílá věž, Prašná věž, jižní věž Katedrály) a obranné chodby ve Zlaté uličce mají bezbariérové vstupy.
Audioprůvodce - sluchátka s cizojazyčným výkladem (angličtina, francouzština, italština, španělština, němčina, ruština, hebrejština) je možno vypůjčit v Informačních střediscích Správy Pražského hradu na 2. a 3. nádvoří a v Kapli sv. Kříže na 2. nádvoří. Cena za zapůjčení pro individuálního návštěvníka 200,- až 300,- Kč podle délky zápůjčky a případných uplatněných slev, pro skupiny 100,-). V.t. www.audioguide.cz.
Pro nevidomé a slabozraké jsou k dispozici plastické průvodce ve slepeckém písmu