O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Husitské muzeum Tábor


"Muzea a galerie"

Třeboňsko a Táborsko


xpozice Husitského muzea, nazvaná Husité, je umístěna v působivých prostorách pozdně gotické budovy táborské radnice. Výstavní sály seznamují návštěvníky s kořeny husitství, osobností reformátora katolické církve Mistra Jana Husa, vznikem Tábora, neporaženým husitským vojevůdcem Janem Žižkou z Trocnova a také válečnými zbraněmi a dobovými dokumenty.

V přízemí se nachází vstup do sítě podzemních chodeb, které představují zvlášť vyhledávanou táborskou raritu. Chodby, které vznikly propojením sklepů měšťanským domů v 16. století, sloužily především jako útočiště před nepřítelem a k uchování potravin a nápojů. Část podzemních prostor, vinoucích se pod Žižkovým náměstím v délce 800 m, je přístupna veřejnosti. Prostorné sály radnice, zejména gotický palác - nejvýstavnější veřejný interiér v Táboře - dnes slouží k pořádání významných kulturních akcí a výstav. Plastikám v gotickém sále vévodí jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova od Bohumila Kafky, která se stala předlohou pro pámátník na Žižkově v Praze. Je největší bronzovou sochou na světě. V prvním patře historické radnice je umístěna expozice Galerie výtvarného umění, která představuje zobrazení města Tábora od 17. do 20. století.

Další expozice muzea:
Husitské muzeum Tábor spravuje také expozici v Bechyňské bráně, Život a práce středověké společnosti; expozice v Soběslavi - Příroda Táborska a Národopis Blat a Kozácka, ve Veselí nad Lužnicí - Z pokladů muzea a Pamětní síň Karla Weise a v nedalekém Sezimově Ústí Památník druhého československého prozedenta Dr. Edvarda Beneše.