O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Hrad Štramberk


Hrady a zříceniny

výlety Beskydy


Výlety s dětmi
Podle legendy založili hrad Štramberk na výrazném kopci v podhůří Beskyd templáři. Ve skutečnosti však lze vznik Štramberka posouvat až někam do první poloviny 14. století a jeho staviteli byli buď Benešovici, anebo moravský markrabě. Hrad měl střežit zemskou hranici a byl zahrnut do opevnění stejnojmenného města, založeného Janem Jindřichem r. 1359. Markrabě Jošt udělil r. 1380 hrad v léno Vokovi z Kravař; jeho syn Lacek patřil k významným zastáncům Mistra Jana Husa. Poslední člen jičínsko-fulnecké větve kravařského rodu Jan z Kravař odkázal r. 1433 hrad Ctiborovi z Cimburka na zaplacení dluhů. Majitelé se pak rychle střídali: Jan Puklice z Pozořic (1434), vladykové z Doloplaz (1441), známý husitský válečník Boček Puklice z Pozořic (1460) a jeho synovec Burian, lupič a násilník, páni z Boskovic (1471) a vladykové z Hustopečí (1480). V roce 1523 koupil Štramberk Bernard ze Žerotína a připojil jej k Fulneku, čímž začal jeho postupný úpadek. Přesto ještě za Žerotínů byly hradní paláce přestavěny renesančně. Od roku 1558 náležel štramberský hrad městu Nový Jičín, které však pro účast na stavovském povstání v l. 1618 - 1620 ztratilo své postavení a objekt získali Jezuité. Byl poškozen za třicetileté války - v roce 1621 se zde bránili proti císařským Valaši, v roce 1624 vydrancovali Štramberk Poláci a v roce 1626 Dánové. Jezuité chtěli poškozený hrad roku 1646 opravit, ale tento záměr zmařil zákaz moravského zemského hejtmana. Po zrušení řádu v r. 1773 přešel štramberský hrad na nadační velkostatek a tehdy ještě byly provedeny nejnutnější opravy, aby zde mohl sídlit správce a malá posádka. To již ale bylo bezprostředně na sklonku jeho existence. R. 1783 se zřítila přední část hradu a jeho zkázu nesmírně urychlilo rozebírání zdiva na stavební materiál obyvatelstvem. Z iniciativy štramberského osvětového pracovníka Dr. Hrstky byly zbytky objektu v r. 1899 částečně rekonstruovány podle plánu architekta K. Hilberta a na věži byla zřízena rozhledna. Drsná rekonstrukce ale bohužel znamenala i odstranění některých částí hradu, především obou bývalých paláců.