O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Stříbro


Obec

výlety Český les


Tipy na výlety
Město Stříbro je položeno 30 km západně od Plzně. Historické jádro města se rozkládá na ostrožně vybíhající do hlubokého údolí řeky Mže a vytváří s okolními zalesněnými stráněmi romantický celek.
Ojedinělé nálezy kamenných nástrojů a keramiky dávají tušit, že prostor, na němž bylo město založeno, obýval člověk již v době kamenné. Zcela prokazatelné je osídlení stříbrské ostrožny v době bronzové.
První historické zprávy i archeologické nálezy vztahující se k počátkům raně středověké osady se objevují koncem 12. století. Rokem 1183 je datována listina knížete Bedřicha Přemyslovce, v níž se Stříbro objevuje pod názvem Argentaria – Stříbrnice. Stará osada stříbrských horníků stávala na terénní hraně nad řekou nedaleko původně románského kostelíka Panny Marie. Současně s názvem upomínajícím na těžbu stříbra je lokalita nazývána po řece Mži, na níž je položena. Z názvů Mzea, Misam…se postupně vyvinul německý název města Mies.
V období mezi léty 1240 - 1250 bylo na skalnatém ostrohu nad starou hornickou osadou založeno královské město. Nepravidelný kruhový půdorys nového města byl vymezen hradbami a přístupný dvěma opevněnými branami. Vnitřní prostor byl rozměřen do poměrně pravidelné sítě ulic.
Na rozvoji Stříbra, položeného na významné norimberské stezce, měl velký podíl obchod. Ve 13. a 14. století získalo město od českých králů četná privilegia. Po celé období středověku fungovaly se střídavými úspěchy zdejší olověné a stříbrné doly, jejichž výnosy obohacovaly městskou pokladnu.