O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

CHKO Český ráj


CHKO a rezervace

výlety Český ráj


Tipy na výlet
O jedinečnosti a neopakovatelnosti přírody Českého ráje svědčí fakt, že se stal první chráněnou krajinnou oblastí tehdejšího Československa. Bylo to roku 1955 a hlavním důvodem se stala potřeba chránit unikátní skalní města.
Výjimečnost těchto turisticky neobyčejně atraktivních oblastí tkví také v tom, že se jedná o pískovcová města různého stáří. 5. prosince
2002 došlo k rozšíření Chráněné krajinné oblasti Český ráj ze stávajících 92 km2 na 181,5 km2. K původnímu území CHKO přibyla ještě
oblast Maloskalska, Kozákovska, Klokočských skal, Prachovských skal a oblast mezi Kněžmostem a Sobotkou. Chráněná krajinná oblast je tak tvořena třemi oddělenými částmi. "Ráj" je nemožné vymezit nějakými hranicemi, kolíky či ploty. Lidé si prostor Českého ráje sami ohraničují především citem, a to se ve svém důsledku projeví tím, kam nejčastěji chodí a kde již při letmém pohledu do mapy vidíme nejhustší síť turisticky značených cest. Systém turistického značení v České republice je dokonalý a může být vzorem celému světu. Český ráj je v tomto směru výstavním exponátem.

Správa CHKO Český ráj

Dvořákova 294, 511 01 Turnov
tel.: 481 321 900, fax: 481 321 578
e-mail: ceskyraj@nature.cz