O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Poutní místo Cholina


Církevní stavby

výlety Hanácko


Tipy na výlety


Hanácká obec Cholina nebo taky Hanácká Cholina se pyšní historií, jakou jí můžou jiné obce jen závidět. My jsme se sem vypravili tentokrát proto, abychom navštívili Cholinu jako významné poutní místo.

Kdy byla v Cholině zřízena fara, to nelze zjistit, v roce 1320 byla v držení otců premonstrátského kláštera na Hradisku u Olomouce. Původně gotický chrám zasvěcený sv. Anně sestával z oddělené české a německé části. Renesančně byl přestavěn v r. 1605, v době třicetileté války zpustošen švédskými vojsky (r. 1643), v r. 1661 skromně opraven.
Do dnešní vznosné novogotické podoby se štíhlou věží byl uveden v druhé polovině minulého stol., znovu vysvěcen v roce 1867. Chrám má hlavní a příčnou loď a presbytář pocházející z původního kostela gotického. Kaple v příčné lodi jsou zasvěceny sv. Josefu a sv. Filoméně. U vchodu do kostela jsou kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína.
Hlavní oltář přizpůsobený novogotice je z dubového dřeva se sochami Panny Marie s Ježíškem (přenesenou sem v r. 1700, ta byla v roce 1995 odcizena), a čtyř evangelistů, dále jsou tady obrazy sv. Cyrila a Metoděje a Zvěstování Panny Marie. Malba kostela a vitráže okenní z roku 1892. Nad vchodovou branou je socha Panny Marie s nápisem „Zdrávas Hvězdo Mořská“.
Nynější farní budova stojí na jiném místě, než kde stávala ve 14. století; je situována do prostoru starého zámečku a pochází z roku 1732. Pamětní kniha fary Cholinský antifonář byla založena v roce 1716. Pamětihodná je i barokní socha svaté Barbory a Svatá voda s kapličkou z roku 1693.
Tradice poutí je starého původu (jsou o nich záznamy od roku 1637), největšího rozkvětu dosáhly v 18. století. Kontinuita poutí nebyla porušena. Pohled na pečlivě opravený a udržovaný kostel s budovou fary se zajímavou barokní "zvlněnou" ohradní zdí je povznášející. Je vynikající vizitkou obce Choliny.
Vzhledově se kostel podobá obdobným sakrálním stavbám v Rakousku. Letos tu mají důvod radovat se: do zdejšího kostela Nanebevzetí Panny Marie se totiž vrátila vzácná gotická soška, ukradená před 13 lety. Zajímavých míst tady ale najdete vícero.