O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Naučná stezka Rejvíz - Mechové jezírko


Turistické trasy

výlety Jeseníky
Kam na výlet?
Naučná stezka Rejvíz se nachází ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci rozprostírající se na ploše 396,63 ha v severovýchodní části Hrubého Jeseníku v masivu Orlík. Území je rozvodím Černé Opavy a Vrchovištního potoka, které je položeno v nadmořské výšce 750 až 790 m v široké, mělké pánvi mírně skloněné k východu. Unikátnost přírody této rezervace je podmíněna geologickou minulostí a klimatem. Hranice rezervace jsou vyznačeny na kmenech stromů dvěma červenými pruhy a tabulkami se státním znakem. Okrajové pásmo rezervace tvoří smrkový les o výměře 67,39 ha, jehož charakter se mění směrem ke středu chráněného území v porosty s borovicí blatkou. Lokalita je významným biotopem pro mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Zachované přírodní hodnoty rejvízského rašeliniště jsou nejen objektem vědeckého výzkumu, ale i velmi atraktivní z hlediska cestovního ruchu.
Naučná stezka začíná u dřevěné chatky, kde si turisté kromě vstupenky mohou zakoupit řadu suvenýrů. Po povalovém chodníku stezka pokračuje k Velkému mechovému jezírku. Cestou může každý pozorovat změnu, která probíhá v rostlinné skladbě v závislosti na postupujícím zrašelinění lokality - ustupující smrk a nástup borovice blatky. Velké mechové jezírko uzavírá naučnou stezku a návštěvníci mohou pokračovat po modré turistické značce směrem k Jeseníku. Provoz naučné stezky je v zimním období omezen.
Vstupné: dospělí - 10 Kč, děti, studenti, vojáci a důchodci - 5 Kč
Jak se tam dostanete:
Autem:

# z Jeseníku:
na ulici Šumperská(I/44) odbočte ve směru na Šumperk doleva přes kamenný most a pokračujte po II/453 na Rejvíz. Zaparkujte hned po vjezdu do osady, parkoviště se nachází naproti Penzionu Rejvíz po levé straně. Odtud se můžete vydat k mechovému jezírku buď po žluté turistické značce Žl 70, nebo po asfaltové silnici zpět na Jeseník a z té odbočit na modrou turistickou značku M 42 (Dětřichov - Rejvíz)

# ze Šumperka:
Po I/44 do Jeseníku ( přes Červenohorské sedlo), dále po II/453 na Rejvíz

# z Bruntálu:
přes Světlou Horu do Vrbna pod Pradědem, dále do Heřmanovic po II/445, v Heřmanovicích odbočte doleva na II/453 a pokračujte do Dolního Údolí ( směr Zlaté Hory), zde odbočte doleva a pokračujte po silnici II/453 na Rejvíz. v zimě doporučujeme variantu z Vrbna pod Pradědem do Jeseníku ( přes Vidly pod Pradědem, Bělou Pod Pradědem)- část úseku trasy nad Dolním Údolím se v zimě neudržuje. Z Jeseníku pokračujte po II/453 na Rejvíz

Vlakem: železniční stanice Jeseník, dále autobusem z autobusového nádraží, nebo pěšky - po modré (M42),zelené (Z54), červené (Č36) nebo žluté (Žl 67) turistické značce.

Autobusem: z Jeseníku na Rejvíz, zastávka Zlaté Hory, Rejvíz - zotavovna