O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

iQpark - Centrum Babylon


Zábavné parky

výlety Jizerské hory


Výlet s dětmi
Unikátní zábavní park s interaktivními exponáty. Vyzkoušejte si v praxi fungování přírodních zákonů, optických klamů a otestujte své logické myšlení nad řadou hlavolamů. Skvělá zábava pro malé i velké.
Na výstavní ploše iQparku jsou umístěny trojrozměrné a většinou interaktivní exponáty členěné do vzájemně se prolínajících tematických okruhů Člověk, Prostředí, Hry, Zajímavosti.
Ve vstupní části iQparku jsou umístěny tvořivé dílny a dětský koutek. Návštěva pokračuje prostory šálícími naše smysly, jako je šikmá místnost, stroboskopická chodba či průchod rotujícím tunelem. Následuje vodní svět s řadou pump, čerpadel, vodních kol, vodotryskem, ponorkou, vodní stěnou a nejrůznějšími vodními hrátkami. V dalším podlaží iQparku je sál, ve kterém převažují exponáty, na kterých si můžete vyzkoušet své fyzické schopnosti, v praxi ověřit fungování řady přírodních zákonů… Hloubavější návštěvníci jistě nevynechají další expozice ve zvýšeném podlaží, kde jsou jim k dispozici nejrůznější hlavolamy, logické hry, testy znalostí a dovedností. V temné zóně dalších prostor Vás pak jistě zaujmou hrátky se světlem, optickými klamy a zařízeními.
Návštěvníci iQparku si s exponáty hrají, experimentují a hledají řešení. Správné řešení, jeho popis a vysvětlení příčiny jevu jsou často skryté. Řešitelé se sami rozhodují, zda a kdy se s řešením seznámí, případně si ověří správnost svého postupu. V praxi si tak můžete ověřovat nejrůznější úkazy a jevy, porozumět zákonitostem různých procesů, postupně si uvědomovat užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikace v praktickém životě.
Naučné exponáty jsou doplněny řadou zajímavostí, šikovnostních her a kuriozit. Složitost exponátů a jejich náročnost je zpravidla na úrovni znalostí základní školy. Průměrná doba experimentování s jedním exponátem je cca 5 minut.