O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ


Jeskyně

VÝLETY JIŽNÍ ČECHY


Přírodní rezervace Chýnovská jeskyně se nachází asi 3 km severovýchodně od městečka Chýnova, které leží 10 km východně od Tábora. Tato vápencová jeskyně je nejstarší zpřístupněnou a zároveň jednou z největších na našem území.
Byla objevena roku 1863. Vznikla výmolnou činností vody v krystalických vápencích v jižním svahu Pacovy hory v Pacovské pahorkatině. Jeskynní prostory s několika jezírky jsou v různých výškových úrovních, největší hloubka je 37 m. Nejníže položenou částí jeskyně protéká v délce 100 m podzemní potůček. V 80. letech dvacátého století byl objeven pod vodní hladinou dóm dlouhý asi 100 m a hluboký okolo 30 m. Hloubka známých prostor tak dosáhla 81 m.
V jeskyni zcela chybí krápníková výzdoba, pro vápencové jeskyně tak typická. Na rozdíl od nich vyniká Chýnovská jeskyně velkou modelací prostor vytvořených proudící a výmolnou činností vody a barevností stěn způsobenou střídáním bílých, žlutých a hnědých mramorů s amfibolity, které vytváří na stěnách kruhové útvary zvané oka.
Délka prozkoumaných chodeb se pohybuje okolo 1200 m, z toho je veřejnosti zpřístupněno asi 220 m.
Chýnovská jeskyně je největší známé přezimoviště netopýra řasnatého u nás.