O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

VELKÝ A MALÝ TISÝ


Vodní plochy a toky

VÝLETY JIŽNÍ ČECHY


V řadě rybníků vytvořených na území mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní zaujímají zcela mimořádné postavení rybníky Velký Tisý a Malý Tisý. Oba rybníky s několika dalšími menšími a s okolními břehovými porosty (celkem 706 ha) jsou chráněny statutem národní přírodní ornitologické rezervace.
Rezervace je součástí CHKO Třeboňsko a je v evidenci světové organizace UNESCO. Rozkládá se asi 6 km severně od Třeboně po levé straně silnice do Lomnice nad Lužnicí.
Celé území má zcela mimořádný význam jako hnízdiště a shromaždiště řady druhů vodního ptactva. Ze vzácných druhů tu můžeme spatřit volavku červenou, kvakoše nočního, bukače velkého, pochopa rákosního a mnohé jiné. Řada dalších vzácností se vyskytuje i ve vegetačním krytu.
Vzhledem k nebezpečí rušení ptáků návštěvníky není vstup do rezervace povolen.