O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Ploučnice


Vodní plochy a toky

výlety Máchovo jezero


Ploučnice (německy der Polzen) je česká řeka, pramenící pod Ještědem a ústící do Labe v Děčíně. Odvodňuje severní část Čech vymezenou Ralskou pahorkatinou, Českým středohořím a Lužickými horami.
Prameny Ploučnice nalezneme dva. Jako Hlavní pramen Ploučnice je označována vyvěračka u Osečné, pramen Horní Ploučnice se nachází pod vrcholem Ještědu.
Až do Stráže pod Ralskem protéká převážně vesnicemi. Ve Stráži protéká Horeckým rybníkem a dále plyne rovně mezi loukami územím, které je poznamenáno dnes doznívající těžbou uranu.
Nad Novinami pod Ralskem se zařezává do hluboké pískovcové soutěsky, která končí stometrovým tunelem. Tento úsek se nazývá Průrva Ploučnice.
Úsek Mimoně je částečně regulované koryto s břehovými porosty a několika menšími stupni.
Dále až do České Lípy úzké, člověkem nedotčené, koryto meandruje loukami v neobydlené krajině.
Ploučnice bývala oblíbenou řekou vodáků, později došlo k devastaci okolí horního toku uranovými doly a střední tok byl nepřístupný ve vojenském prostoru Ralsko. Dnes je Ploučnice řekou, která láká tichem, přírodou a romantikou.
Díky tomu, že protéká pískovcovou oblastí, je po většinu roku dostatek vody a povodně jsou výjimečné


Poslední úsek až do Děčína, kde ústí do Labe, má větší spád a je na něm množství jezů.