O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Benešov u Boskovic - Přírodní rezervace Pavlovské mokřady


Přírodní zajímavosti

výlety Moravský kras


Zvláště chráněné území bylo vyhlášeno nařízením Okresního úřadu Blansko č.8/96 dne 20.2.1996 jako zvláště chráněné území v kategorii přírodní rezervace. Celková výměra chráněného území činí 125,4 hektaru.

Fauna a flora Pavlovských mokřadů
Luční porosty v pramenné oblasti Bělé tvoří jedinečnou lokalitu rašeliniště přechodového až vrchovištního typu v geomorfologickém celku Drahanské vrchoviny. Nelze se proto divit, že po léta tato oblast přitahovala botaniky a ochranáře přírody.