O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Zámek Opočno je celoročním sídlem netopýrů


zámek

výlety Podorlicko


Renesanční zámek nedaleko Rychnova nad Kněžnou stojí na místě prastarého hradiště, zmiňovaného již v Kosmově kronice. Kromě rozsáhlých sbírek zbraní, obrazů či knih hostí dnes i vzácné zvířecí obyvatele z řádu letounů.

Na půdě sídlí početná letní kolonie netopýra velkého. Každoročně od června do srpna tu 130 – 200 samic tohoto našeho největšího druhu přivádí na svět svá mláďata. Kromě toho zdejší podkroví využívá také 10 – 15 samic netopýra večerního s mláďaty.Ani v zimě není sídlo osiřelé, neboť místní podzemní prostory slouží jako důležité zimoviště. Jedná se o staré sklepy přímo pod zámkem, vykopané částečně v opukovém podloží, jež je zde místy dobře patrné. Tady každoročně tráví zimu 100 – 200 vrápenců malých.

Za návštěvu stojí také okolní zahrady či anglický park s romantickými stavbami a vodopády, na nějž navazuje obora. Místní teplomilné doubravy a pravidelně sečené luční plochy byly vyhlášeny přírodní památkou (PP) a evropsky významnou lokalitou (EVL) v rámci soustavy Natura 2000.