O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Klášter Louka


Církevní stavby

výlety Podyjí


ZajímavostiPremonstrátský klášter v Louce byl založen r. 1190 Konrádem Otou. Monumentální komplex budov nad řekou Dyjí v jižní části města. Opatství dostalo při svém založení věnem řadu vsí, kostelů a desátků. Klášter patřil k nejbohatším na Moravě. Jeho rozvoj ovlivňoval i rozmach města Znojma. Byl střediskem kultury, vědy a umění. Byl mnohokrát přestavován. Zachována gotická část architektury. Díky svému bohatství si klášter mohl dovolit velkolepou barokní přestavbu, která však byla v čase josefinských reforem po r. 1784 zastavena. Klášter byl přeměněn na kasárna. Tomuto účelu sloužil až do r. 1993. V současné době se hledá jeho vhodné využití.