O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Plavba po Dyji


Vodní plochy a toky

výlety Podyjí


Výlety s dětmiTrasa 1
Plavba probíhá na horní Mušovské nádrži vodního díla Nové Mlýny. Je to první ze tří kaskádovitých jezer, které se nachází za severní hranicí CHKO Pálava. Byla napuštěna v roce 1979, má 528 ha a maximální hloubku 4 m. Všechny tři nádrže byly vybudovány na toku řeky Dyje v letech 1975 až 1989, celková plocha je 3 226 ha. Byly vybudovány nejen jako zábrana proti povodním a k chovu ryb, ale také pro rekreaci a provozování vodních sportů. • Z lodi je možno zhlédnout vápencové pohoří Pálava (hřebeny Pavlovských vrchů). CHKO Pálava má rozlohu téměř 89 km2 a vznikla v roce 1976, od roku 1986 je Pálava zařazena organizací UNESCO do mezinárodní sítě biosférických rezervací. Nejvýznamnější světový ekosystém se nachází v nejteplejší a téměř nejsušší oblasti ČR.

Trasa 2
Jizdní řád pro Trasu 2

Pravidelná linka:
Janohrad - Dyje Veslařský klub - Janův hrad a zpět

Sobota a neděle:
listopad, prosinec, leden, únor, březen

13:00 odjezd Veslařský klub 14:00 příjezd Janův hrad
15:00 odjezd Janův hrad * 16:00 příjezd Veslařský klub
Státní svátky: (listopad, prosinec,leden)

13:00 odjezd Veslařský klub 14:00 příjezd Janův hrad
15:00 odjezd Janův hrad * 16:00 příjezd Veslařský klub

* * odjezd z Janova hradu je bez záruky (jednosměrná plavba Janův hrad - Veslařský klub Břeclav) Doporučujeme rezervaci předem.
* Předem nasmlouvané společenské akce budou upřednostňovány
* Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu jízdního řádu ceníku
dle aktuálních podmínek.
* Aktuální informace na telefonu 723 968 410 nebo na vývěskách v domovských přístavech: kemp Merkur Pasohlávky, Veslařský klub Břeclav, Kulturní dům Břeclav.

Trasa 4
Loď pluje na spodní, Novomlýnské nádrži vodního díla Nové Mlýny. Je to třetí, ale také největší jezero. Má 1668 ha a maximální hloubku 7,8 m. Všechny tři nádrže díky své ploše představují významné zimoviště pro severské typy husí, kterých zde můžete vidět až 30 000 ks. Jedná se také o významné hnízdiště racků chechtavých. Je možno zahlédnout druhy bahňáků, elegantní bílé i červené volavky. Vodní dílo Nové Mlýny lze údajně spatřit i z kosmu. Malebná pálavská krajina zajišťuje výtečné podmínky pro pěstování révy vinné, ale vyskytuje se zde i mnoho druhů rostlin, které jinde v ČR nenajdete. Krasová step nabízí na svazích Děvína mozaiku skalních suchých trávníků, lemových společenstev, suchomilných křovin a teplomilných doubrav. Na severně orientovaných svazích se nachází rozvolněné sprašové doubravy s druhově bohatým bylinným podrostem. V údolí jsou nahrazeny panonskou dubohabřinou.