O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Hrad Český Šternberk


Hrady a zříceniny

výlety řeka Sázava


Tipy na výlety

Prohlídková trasa vede patnácti bohatě zařízenými prostorami. Navštěvník prochází rozlehlým, skvostně vybaveným rytířským sálem s mnohými cennými artefakty, vzácně vyzdobenou kaplí sv. Šebestiána, žlutým salónem s raně barokní štukaturou zařízeným ve slohu Ludvíka XVI. a vstupuje do dámské komnaty. Útulnou knihovnou s několika tisíci svazky a vynikajícím obrazem, který je připisován Petru Brandlovi, vstupuje do rozlehlé jídelny, zdobené tabulovým stříbrem, jejíž stěny pokrývá galerie rozměrných portrétů představujících významné příslušníky sternberského rodu. Následuje orientální předsíň a snídaňový pokoj se sbírkou třpytivých stříbrných figurek, zařízený květinově intarzovaným nábytkem. Pracovna Jiřího Sternberga nabízí zájemcům o genealogii obrazový rodokmen v šesti generacích s 63 portréty předků v dobových kostýmech a uniformách. V dalších čtyřech komnatách se návštěvník postupně ocitá ve slohovém prostředí rokoka, biedermeieru, empíru a baroka a obklopuje ho množství stylových uměleckých děl. Zájemce o myslivost upoutá lovecký salon, jehož stěny zdobí trofeje různých druhů zvěře a vstupní schodiště pak uzavírá okruh patnácti expozičních místností. Zde jsou tři rozměrné obrazy, vytvořené Filipem Sternbergem, které znázorňují bitevní výjevy z 18., 19. a 20. století.

Zcela ojedinělá je šternberská sbírka dobových grafických listů, námětově zaměřených k dějinám třicetileté války. Tato kolekce mědirytin, shromážděná počátkem 20. století Jiřím Sternbergem, čítá 545 kusů a je hodnocena jako jedna z nejvýznamnějších sbírek této tématiky.

Expoziční místnosti jsou doplněny zajímavou sbírkou historických zbraní, soubory vzácného porcelánu a různými ukázkami drobného uměleckého řemesla uplynulých staletí.

Hrad Český Šternberk v proměnách staletí

* 1241 hrad založen Zdeslavem ze Sternberga
* 14. stol. obranný systém hradu zdokonalen výstavbou třípatrové věže na severu spojené s hradem hradbou
* 1465 Zdeněk ze Sternberga v čele Zelenohorské jednoty
* 1467 hrad dobyt královskými vojsky Jiříka z Poděbrad
* přelom 15. a 16. stol. poškozený hrad opravován a rozšiřován, zdokonalen obranný systém; stavba jižní válcové věže a tzv. hladomorny
* 1627 hrad vypleněn vzbouřeným lidem
* 60. léta 17. stol. na hradě pracuje italský štukatér Carlo Brentano
* 1712 Janem Václavem vymírá po meči větev Holických ze Sternberga, hrad postupně v majetku několika různých rodů
* 1751 při ohradní zdi postaven dolní zámek
* 1841 hrad kupuje Zdeněk ze Sternberga z rodové linie Konopišťských
* 1949 hrad státem vyvlastněn
* 1992 hrad vrácen v restituci současnému majiteli Zdenku Sternbergovi