O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Muzeum vesnických staveb pod hradem


"Muzea a galerie"

výlety Sedlčansko


V roce 1998 Hornické muzeum Příbram odkoupilo od rodiny Lobkowiczů pozemek na katastru obce Vysoký Chlumec o rozloze 3 hektary.

Následující rok započala výstavba Muzea vesnických staveb středního Povltaví, pobočky Hornického muzea Příbram. Do tohoto muzejního zařízení jsou přenášeny vybrané typy nejohroženějších lidových staveb, které by v regionu na svém původním místě zanikly.

Do přírodního areálu v údolí potoka jsou citlivě zakomponovány zemědělské usedlosti, chalupnická a domkářská stavení, hospodářské stavby, technické stavby na vodní pohon a drobné sakrální objekty, které v převážné většině pocházejí z 18. až počátku 20. století. V konečné fázi výstavby muzea se předpokládá transfer a znovupostavení asi 20 objektů. Jako první byl v roce 2000 přenesen dům čp. 4 z Obděnic u Petrovic. Během roku 2001 byly postaveny dva roubené špýchary pocházející od usedlosti čp. 2 z Počepic. Roku 2001 získalo Hornické muzeum Příbram složené zařízení vodní pily (katru). Pochází původně z obce Dolní Sloupnice...

V současné době může návštěvník muzea ve Vysokém Chlumci zhlédnout celkem devět staveb, z nichž sedm je zpřístupněno formou interiérové či specializované expozice nebo sezónní výstavy. Nová specializovaná výstava mapuje projevy lidové tradice kultu svatého Jana Nepomuckého na Příbramsku a Sedlčansku.