O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Telč


Obec

VÝLETY VYSOČINA


Tipy na výlety
Městečko Telč je perlou Českomoravské vrchoviny svou jedinečnou architekturou a zachovalostí památek. Bylo proto zařazeno do památek Unesco. Leží na jih, jihozápad od krajského města Jihlava (30km). Starobylé jádro s náměstím a zámkem je sevřeno třemi rybníky (rybník Štěpnický, Ulický a Staroměstský). V písemných pramenech se objevuje jmého Telče poprvé 1315. V roce 1339 získává město Oldřich z Hradce od krále Jana Lucemburského. Od této doby se páni z Hradce nesmazatelně zapisují do historie města. 1550 osamostatnění telčského panství, jehož držení se ujímá Zachariáš z Hradce. 1651 založena v Telči jezuitská kolej,1671 zřízeno jezuitské gymnázium, 1761 Telč se dostává do majetku rodu Podstatských - Lichtensteinů, 1852 otevřena v Telči reálka, 1898 dostavěna železnice Kostelec – Telč, zřízen katastrální úřad, 1950 Telč zařazena mezi městské památkové rezervace, 1992 historické jádro města zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO (13. 12.).
Zámek Telč
Je unikátní svou renesanční architekturou.Ve druhé polovině 14.století stál na tomto místě gotický hrad. Po roce 1550 byl renesančně přestavěn Zachariášem z Hradce a vzniká tak reprezentativní šlechtické sídlo. V zámku jsou nádherné sály s dřevěnými kazetovými stropy (Zlatý, Modrý, Divadelní a Rytířský). V zámku je též galerie významného českého moderního malíře Jana Zrzavého (1890 - 1977), Telč bylo jeho oblíbené místo.
Gymnázium
Nese jméno básníka Otokara Březiny (Václav Jebavý). Narodil se 13. září 1868 v Počátkách. Byl synem Ignáce Jebavého, obuvníka v Počátkách a jeho manželky Kateřiny. Od září 1883 studoval (začínal v kvartě) na reálce v Telči, kde maturoval v r. 1887. Podporoval ho ředitel reálky Mládek a i další pedagogové, kteří zde učili.