O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Přehrada Pařížov


Vodní plochy a toky

výlety Železné hory


Tipy na výlety

Na středním toku malebné říčky Doubravy najdeme obec Pařížov. Zde stojí za pozornost zejména původně románský kostel sv. Máří Magdalény z konce 12. století, který byl v 19. století přestavěn. Z původního kostela je však zcela zachována věž z lomového kamene a část lodi. Také se zde nalézá vodní nádrž Pařížov.

Tato přehrada je jedna z nejhezčích a nejstarších přehrad na území ČR, leží na řece Doubravě nad obcí. Podnětem k výstavbě přehrady byly velké vody z let 1885, 1888 a 1897, které patřily tehdy k největším na Doubravě. Výstavba probíhala v období let 1908 až 1913. Původní určení díla byla ochrana před povodněmi a nalepšení průtoku v suchých obdobích, v současné době je ještě užitek rozšířen o výrobu elektrické energie. Nádrž také užívá místní organizace Českého rybářského svazu Běstvina jako Sportovní vodu.
Letecky pohled na prehradu
Vodni nadrz Parizov

Je technickou památkou. Hráz je postavena z lomového kamene. Má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem.