O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Ostravské muzeum


Muzea

Zajímavosti výlety Ostrava


Historie muzea

Není historicky doloženo, kdy byla vystavěna. První písemná zmínka je v listině dokumentující spor Jana Sedlnického z Choltic a na Polské Ostravě s městem Moravskou Ostravou v roce 1539. Při velkém požáru města v roce 1556 shořela patrně jen radniční střecha. Další velký požár v roce 1675, při němž shořela polovina domů, radnice přečkala. V roce 1727 byla věž radnice zbarokizována. Další dva velké požáry v roce 1763 a 1775 nezanechaly na radnici větší škody. V roce 1829 byla věž radnice zasažena bleskem a pro celkovou zchátralost měla být zbořena, čemuž zabránil odpor měšťanů. Věž byla důkladně opravena a v letech 1831 - 1837 byla přestavěna také radniční budova v empírovém slohu, s ponecháním původního obvodového zdiva až do výše prvního patra. Funkční druhé patro má budova až od roku 1859.
Do let 1874 - 1875 se datuje poměrně rozsáhlá obnova věže i radniční budovy, při níž obě vnější fasády byly upraveny novorenesančně. Od roku 1885 přibyla k hlavní budově zadní budova, postavená na místě zrušených masných krámů.
Stará radnice přestala plnit svou funkci po více než 400 letech. Od roku 1931 slouží muzejním účelům. V letech 1963 - 1966 proběhla generální oprava radnice.
Při poslední generální rekonstrukci v letech 2004 – 2006 byly odkryty zbytky kamenných zdí domu ze 14. století. Při záchranném archeologickém výzkumu bylo nalezeno nejen velké množství keramiky užívané v kuchyňském prostředí, ale i zlomky pohárů a skleněných číší. Přední místo zaujímá stříbrný groš, ražený v době vlády krále Jana Lucemburského (vládl 1310 - 1346). Tímto nálezem se posunula historie místa o dvěstě let nazpátek.