O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Klášter Kladruby nabízí neobvyklé letní bydlení pro netopýry


Církevní stavby

zajímavosti výlety Plzeň


Klášter, založený v roce 1115 knížetem Vladislavem I., sehrál velkou roli v kolonizaci západočeského pohraničí. Sídlo bylo strategicky umístěno poblíž významné obchodní cesty, tzv. Norimberské stezky. Klášter se podílel na zakládání vesnic, zřizování cest a na konci 14. století patřil mezi nejbohatší v českém království.
Bývalý benediktinský klášter na Plzeňsku je spojen s řadou známých osobností, například s osudy sv. Jana Nepomuckého.

Dnes je s klášterními budovami propojen život jedné z nejpočetnějších letních kolonií netopýra velkého v západních Čechách. V bývalých pivovarských sklepích přivádějí každoročně na svět svá mláďata stovky samic tohoto největšího druhu netopýra v ČR.

Pozoruhodné jsou především staré pivovarské sklepy, které netopýři využívají v letním i zimním období. Od května do srpna zde sídlí mateřská kolonie netopýra velkého. Samice využívají výklenků ve stropě nebo visí volně na cihlové klenbě sklepů a každoročně tu přivádějí na svět svá mláďata. Je to dosti neobvyklé, neboť letní kolonie tohoto druhu u nás obsazují tradičně spíše půdní a podkrovní prostory velkých budov. V roce 2016 napočítali odborníci ve sklepích celkem 1013 samic a mláďat.

Výše zmíněné pivovarské sklepy, ale i další podzemní a suterénní prostory kláštera využívají netopýři také jako zimoviště. Pravidelně zde bývají zastiženi netopýři velcí, černí, ušatí, dlouhouší a hvízdaví.

Podrobnější informace o netopýrech se návštěvníci mohou dozvědět z výkladu průvodců během prohlídky kláštera. Děti (ale i dospělí) mají možnost využít pracovní list, který je hravou formou seznámí se způsobem života netopýrů. Vytištěné pracovní listy jsou k dispozici na pokladně objektu.

Na sklonku prázdnin se do kladrubského kláštera můžete vypravit na akci věnovanou speciálně netopýrům, koná se zde totiž pravidelně tzv. Mezinárodní noc pro netopýry. Pod vedením odborníků se seznámíte s místními létajícími obyvateli odchycenými do nárazových sítí, podrobnosti o jejich životě a ochraně se pak dozvíte z doprovodného výkladu a promítání.