O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Strahovská knihovna - Teologický sál, Filosofický sál


Církevní stavby

Praha výlety do okolí


Tipy na výletyPraha 1 - Hradčany, Strahovské nádvoří 1/132

Teologický sál
Barokní Teologický sál - vznikl v letech 1671 - 1679 podle návrhu architekta Giovanniho Dominika Orsiho, od něhož je i štuková výzdoba stropu. V barokních knihovnách je na 18 000 knih s teologickým zaměřením, dřevěné vyřezávané kartuše s obrázky a nápisy nad policemi označují druh literatury v příslušném oddělení. Jedná se zde o první knihovnickou pomůcku. Nástropní fresky Siarda Noseckého z 18. st. znázorňují vztah lidí ke knize, latinské nápisy jsou citáty z bible. K zajímavým exponátům Teologického sálu patří tzv. kompilační kolo, pult k sestavování textů. Na policích kola byly umístěny knihy, speciální mechanismus nedovoloval knihám, aby se spadly, ale zůstaly na svých místech.
Po obou stranách sálu jsou zemské a astronomické globusy.
V letech 1993 - 94 byl interiér restaurován.

Filozofický sál
Velkolepým završením stavebního vývoje strahovského areálu byla výstavba nové knihovny s klasicistním sálem Filozofickým za opata Václava Mayera. Vybudováním knihovny, kterou zpřístupnil veřejnosti, zabránil opat zrušení kláštera v josefinské době. Opat byl navíc blízký Josefu II. a štít průčelí Strahovské knihovny dal ozdobit medailonem Josefa II. - osvíceného panovníka, který oceňuje hodnoty knihovny. Knihovna vznikla přestavbou bývalé sýpky pod vedením Ignáce Palliardiho. Vzápětí nato byla knihovna přestavěna a přizpůsobena na rozměry knihovního interiéru ze zrušeného premonstrátského kláštera v Louce u Znojma, jehož knihy se strahovskému opatovi podařilo získat. Knihovna z ořechového dřeva byla v Praze postavena v letech 1794 - 1797 původním autorem Janem Lahoferem z Tasovic. Nejvyšší řady knih jsou přístupné pouze z galerie, na kterou vedou v rozích knihovny spirálovitá schodiště, maskovaná falešnými hřbety knih.
V roce 1794 pak vymaloval strop knihovny Anton Maulbertsch na námět Cesta lidstva k moudrosti podle malby knihovny v Louce. Knihovna není zdaleka zaměřena jen nábožensky, ale jsou zde i knihy lékařské, farmaceutické, matematické, právnické, filozofické, geografické, astronomické aj. Sál je dlouhý 32 m, široký 10 m a vysoký 14 m.