O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Lobkovický palác


Muzea

Praha výlety do okolí


Tipy na výlety


Pražský hrad, Jiřská č. p. 3, č. o. 1

Lobkovický palác sousedí s bývalým Ústavem šlechtičen. Kdysi tu stávaly dva velké gotické domy. Palác byl budován na jejich místě ve dvou etapách. Před polovinou 16. st. ho začal stavět Wolf Krajíř z Krajku a po něm v roce 1554 páni z Pernštejna, jmenovitě Jaroslav a Vratislav z Pernštejna v období 1554 - 62 a pak 1570 - 77. Původní renesanční palác měl čtyři křídla kolem nádvoří a byl bohatě zdoben architektonickými články z pálené hlíny, které Pernštejnové na svých stavbách rádi používali. Severní křídlo s kaplí bylo vystavěno až za Vratislava z Pernštejna v letech 1576 - 77. Tehdy se palác nazýval Pernštejnský. Roku 1627 se stal majetkem Polyxeny z Lobkovic. Lobkovicové ho po požáru roku 1625 dali přestavět v poněkud strohém raně barokním slohu. Pro Václava Eusebia z Lobkovic přestavoval palác v letech 1651 - 68 Carlo Luragho. Dvoupatrový palác s jednoduchým hladkým průčelím se rozkládá kolem dvou nádvoří se zbytky sgrafit a pozůstatky renesančních stavebních detailů z pálené hlíny. Na průčelí do Jiřské ulice jsou dva raně barokní portály. V jihovýchodním křídle směrem k městu je velký sál o výšce dvou podlaží zdobený nástěnnými iluzívními malbami architektur a soch ze 17. st. Při adaptaci paláce v letech 1861 - 62 byl sál zničen vloženým stropem a příčkami a nakonec při celkové rekonstrukci v 70. a 80. letech 20. st. byl obnoven. V prvním patře se v původní podobě dochovaly kaple sv. Václava a dva sály z třetí čtvrtiny 17. st. s krby. Zdobí je bohaté nástropní neobyčejně jemné štukatury technikou terakoty od Domenica Galliho s malovanými plátěnými výplněmi Fabiana Václava Harovníka z let 1665 - 69. Je zde vymalován Triumf Caesarův, Hostina bohů, Apollón pod Parnasem, Múzy, alegorie ročních dob a světadílů a drobnější mytologické výjevy jako Ganymed, Apollón a Dafné, Únos Evropy a Venuše. V kapli jsou kruhové medailony s výjevy z legendy o sv. Václavu. Na oltáři kaple je obraz sv. Václava od Petra Brandla z roku 1723.
Komplex budov Lobkovického paláce prodělal rozsáhlou rekonstrukci od roku 1973 pro potřeby Národního muzea. Rekonstrukce byla ukončena roku 1986 a od roku 1987 zde byla umístěna historická expozice Národního muzea. Expozice byla zrušena v lednu 2006, kdy byl objekt vrácen panu Lobkovicovi.