O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Maiselova synagoga


Muzea

Praha výlety do okolí


Tipy na výlety


Praha 1 - Staré Město/Josefov, Maiselova 8 a 10, čp. 63/V


Byla postavena na základě privilegia Rudolfa II. jako soukromá synagoga primase židovské obce Mordechaie Maisela 1590 - 92. Stavitel Juda Coref de Herz navrhl na svou dobu neobvyklou renesanční trojlodní budovu s výraznými gotizujícími rysy. Stavbu vedl Josef Wahl. Rozlehlá a výstavná synagoga byla vybudována na 20 pilířích. Zakladatel Maisel jí věnoval množství vzácných rituálních předmětů. Synagoga byla v průběhu let několikrát přestavována. V r. 1689 zcela vyhořela a při obnově po požáru byla zkrácena jen na 14 pilířů. Hlavní loď byla vybudována na starém půdorysu, sklenutá valenou klenbou, postranní lodě měly patrové galerie. V letech 1862 - 64 ji přestavoval arch. J. M. Wertmüller. Naposledy si asanace Josefova na přelomu 19. a 20. st. vynutila novou gotizující přestavbu podle arch. Alfreda Grotta s falešným žebrovím, vestavěnou galerií, novými okny a novogotickým vybavením interiréru.
Za 2. světové války shromáždili zde nacisté kolem 6000 uměleckých předmětů z ostatních 153 českých a moravských synagog, z nichž chtěli v Praze zřídit protižidovské muzeum. Sbírka byla r. 1950 předána Státnímu židovskému muzeu, které později v Maiselově synagoze představovalo stálou expozici Stříbro českých synagog. V 60. letech byl rekonstruován interiér a v 90. letech 20. st. provedena generální obnova. V současnosti je v synagoze instalována stálá expozice Židovského muzea Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. st.