O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Rybník Svět


Vodní plochy a toky

Třeboňsko a Táborsko


Tipy na výlety
* Katastrální území: Třeboň
* Katastrální výměra: 215 ha
* Vodní tok: Spolský potok
* Plocha povodí: 84,6 km2
* Kóta hladiny: 435,630 m n. m.
* Stálý objem vody (stálý prostor): 3,33 mil. m3
* Výpust: 2 litinové trouby o průměru 110 cm, hrazené kruhovými litinovými lopatami průměru 130 cm
* Vznik: 1571 – 1573

Popis a současnost

Svou rozlohou 215 ha je rybník Svět sedmým největším rybníkem Třeboňska. Nachází se na jižním okraji města Třeboně. Jeho polohu a velikost určuje mohutná hráz, která chrání město a přilehlé území před povodněmi. Rybník má nepravidelný tvar, který odpovídá přirozené ploše zatopení vodou. Je napájen ze Spolského potoka a z Opatovického rybníka.

Rybník je využíván přednostně pro rybochovné účely. Loví se ve dvouletých cyklech. Od 20. století slouží částečně jako rekreační plocha. Využívá se k rekreaci, sportu; pravidelně zde probíhají závody ve veslování a vyhlídkové jízdy motorovou lodí.