O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

CHKO Beskydy


CHKO a rezervace

výlety Beskydy


Tipy na výlety
Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Pozoruhodné jsou také druhově pestré louky a pastviny, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která vznikla historickým soužitím člověka s horami. Význam chráněné krajinné oblasti je podtržen vyhlášením 53 maloplošných zvláště chráněných území. V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako Evropsky významná lokalita a v roce 2005 zde byly zřízeny hned 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko
Rozloha: 1160 km2
Geografická orientace: 49°11´ - 49°40´ N, 17°59´ - 18°45´ E
Nadmořská výška: 350 - 1324 m
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 5373/1973 5.března 1973
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 7 národních přírodních rezervací (NPR)
- 23 přírodních rezervací (PR)
- 23 přírodních památek (PP)
Dále jsou v působnosti Správy CHKO Beskydy: NPR Čantoria a NPP Skalická Morávka.