O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota


Muzea a galerie

výlety Brdy


Kam na výlet ?


Muzeum života venkovského obyvatelstva středního Povltaví

Obec Prostřední Lhota se nachází asi 5 km jihozápadně od Nového Knína směrem na Cholín, poblíž řeky Vltavy. Patří do regionu středního Povltaví, jeho jižní části, která končí u Slap. První zmínka o vsi pochází z roku 1335. Prostřední Lhotu a sousední Zábornou Lhotu založil knínský měšťan Kucman z Hohenstollenu, který byl v Novém Kníně v první polovině 14. století bohatým důlním podnikatelem. Obec Prostřední Lhota se stala v roce 1669 majetkem Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. Řád odkoupil panství Starý Knín, jehož součástí byla také Prostřední Lhota, od Petra Vratislava z Mitrovic.

Historie osídlení okolí Nového Knína je však mnohem starší, jak o tom svědčí i část expozice věnovaná archeologii. Nejstarší nálezy z lokality Hrazany patří do pozdního paleolitu až mezolitu (asi 11000 až 6000 let př. Kr.), mladší nálezy z oblasti Kozích Hor pocházejí z období mezolitu a neolitu (7000 až 5000 let př. Kr.). První kolonizace místní krajiny se odehrála až ve 3. tisíciletí lidem chamské kultury, doložené nalezišti z katastru obcí Nalžovické Podhájí a Čím. Z doby bronzové je známo pohřebiště u Záborné Lhoty z 12. až 9. století př. Kr. Žárové pohřebiště z 5. století př. Kr. objevené u Starého Knína pochází ze starší doby železné. Z mladší doby železné je známo několik lokalit, z nichž nejznámější keltské oppidum Hrazany současně představuje vrchol pravěkého osídlení této oblasti. Je mu věnována nová archeologická expozice. Od 9. až 10. století dochází k širší kolonizaci krajiny kolem Vltavy, která vyvrcholila ve 13. až 15. století. K zatím poslední výrazné změně v osídlení došlo v souvislosti s výstavbou vltavské kaskády v průběhu 20. století.