O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Graselovy stezky


Cyklostezky

výlety Česká Kanada


Graselovy stezky vedou po obou stranách česko - rakouské hranice, územím mezi jihočeskou Novou Bystřicí a jihomoravskými Novými Syrovicemi. Tvoří již šest výletních okruhů: Slavonice – Č. Rudolec – D. Bolíkov (23 km), Vratěnín (8 km), N. Syrovice (11 km), N. Bystřice (29 km), hranici překračuje stezka vedoucí ze Slavonic do Dobersbergu (17 km). Nová je stezka v Raabsu. Vstupte do nedotčené a čisté krajiny se stinnými lesy, projděte se alejemi starobylých cest
Stezka průmyslových památek Mühlviertel – Waldviertel – Jižní Čechy:
Stezka spojuje 70 pamětihodností regionálního průmyslu (mlýny, sklárny, pily, pivovary, tkalcovny, hamry,…) na poměrně rozsáhlém území. Některé objekty jsou označeny informačními tabulemi. Projekt realizovala Waldviertel Akademie. Na území Graselových stezek se nachází: lihovar a olejna v Heidenreichsteinu (č. 10), procházka okolo mlýnů ve Waidhofenu/Thaya (č. 11), tkalcovská osada „Neugebäu“ v Gross-Sieghartsu (č. 12), Gauguschův mlýn v Aigen (č. 13), Winkelův mlýn – Zwickelova pila v Raabs/Thaya (č. 14), papírna v Katuzenu (č. 15), poštovní stanice ve Slavonicích (č. 16), Loucký mlýn pod Starým Hobzím (č. 17) a železárny v Dolním Bolíkově (č. 18).
Stezka ze Slavonic na Landštejn
Je označena infotabulemi na několika zajímavých místech (pod Strážným vrchem vyhlídka na Slavonice, přírodní památka Dědkův rybník, zaniklá středověká osada Pfafenschlag, Graselova sluj a přírodní památka Velký Troubný, nebeský rybník na spálené hájence u Stálkova)
Muzeum čs. opevnění
V roce 2003 vyznačená stezka zahrnující 5 vybavených bunkrů v lese, tzv. řopíků, vybudovaných v l. 1936 – 38 na obranu republiky proti fašismu. Infotabule je umístěna na Strážném vrchu a v zatáčce u rybníka za Bejčkovým mlýnem. O stezku se stará pan Jiří Duchoň, truhlář z Č. Budějovic, hlavně v sezóně, od května do září.
Naturpark Dobersberg
Přírodní park Dobersberg leží u severního oblouku Moravské Dyje u Dobersbergu. Návštěvník se může projít vodním a zvířecím parkem s voliérami, lesní stezkou, chatou s grilem u lyžařského vleku a ohradou pro černou zvěř s posedem.
Hochmoor-Gemeindeau (Rašeliniště Heidenreichstein)
Zdejšími rašeliništi vede 2,5 km dlouhá lesní a slatinná naučná stezka s malou vyhlídkovou věží.