O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Maria Loreto Starý Hrozňatov


Církevní stavby

výlety Český les


Tipy na výlety
Na kopci nad Starým Hrozňatovem asi 5 km od Chebu stojí pozoruhodný areál Lorety s poutním kostelem Sv. Ducha. Je to jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v Čechách i v Německu, jehož výstavba začala r. 1664. Za komunistického režimu byl areál zdevastován, po r. 1992 byl z finančních prostředků obyvatel německého Waldsassenu rekonstruován. Roku 1990 byla vypracována dokumentace, která poukazuje na uměleckohistorickou hodnotu Maria Loreto. Byly spočítány náklady na sanaci a na zbourání. Bylo zjištěno, že ani na jedno řešení není dostatek finančních prostředků. V roce 1992 byl hrozňatovským rodákem Antonínem Hartem žijícím ve Waldsassenu založen Spolek pro zachování a podporu poutního kostela Maria Loreto. Zakládací schůze se konala 11. února 1992. Postupně se přidalo město Cheb a krajský Památkový ústav. Již o dva roky později proběhly slavnosti postavení nové zvonice a vysvěcení znovuobnovené kaple milosrdenství. Od dalšího roku probíhaly měsíční bohoslužby v kapli milosrdenství a o rok později také v kostele sv. Ducha. V dalších letech probíhala postupná obnova oprav a znovuvysvěcení některých křížových zastavení a roku 2000 byl znovu vytvořen a oplocen hřbitov s meditačním parkem. Maria Loreto opět nalezlo svou krásu a stalo se místem setkávání Čechů a Němců a symbolem smíření.
O obnovu se hlavně zasloužil rodák ze Starého Hrožňatova Anton Hart (12.6.1914 -15.9.2004), který byl po II. světové válce z Chebska odsunut. Chtěl, aby Loreta nebyla jen poutním kostelem, ale společným dílem Čechů a Němců. Aby se stala místem setkávání, aby se zde lidé poznávali, sblížili a aby nové vztahy vyrovnaly na obou stranách staré křivdy. To se mu podařilo.