O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Geopark Český ráj


CHKO a rezervace

výlety Český ráj


Geopark Český ráj
Evropský geropark UNESCO Český ráj
Turistický region Český ráj leží na severovýchodě Čech, necelých sto kilometrů od Prahy. Jako první v republice zde byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj, jejíž území bylo v roce 2002 rozšířeno.
Ojedinělost krajiny spočívá ve spojení přírodních krás s kouzlem a romantikou historických památek.

V říjnu 2005 byl Český ráj přijat do prestižní Sítě evropských a světových geoparků UNESCO. Smyslem činnosti geoparků je podpora trvale udržitelného rozvoje regionu, výzkum a vzděláváni veřejnosti. Území geoparku bylo v průběhu stovek miliónů let opakovaně dnem moří a jezer, několikrát zde probíhala sopečná činnost. Výsledkem je krajina s divokými skalami, sopkami, krasovými jevy, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky. Geoparky UNESCO jsou území s výjimečnými lokalitami, pro které byl zaveden termín geotop. Geotopy tvoří např. odkryvy hornin s nálezy vzácných nerostů, zkamenělin nebo část krajiny, která vyniká jedinečností i krásou.

Geopark Český ráj nabízí stovky lokalit geologického, archeologického a kulturního významu, které opravdu stojí za pozornost návštěvníků. Český ráj představuje skutečnou geologickou učebnici.