O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Zámek Humprecht


Zámky a letohrádky

výlety Český ráj


Výlety s dětmi
Málokterý zámek v Čechách byl tak často opěvován básníky jako lovecký zámek Humprecht, pojmenovaný po svém zakladateli, známém barokním kavalírovi hraběti Janu Humprecht Černínovi z Chudenic, který patřil k nejbohatším příslušníkům české pobělohorské šlechty. Životní osudy hraběte Jana Humprechta Černání jsou v mnohém charakteristické pro část katolického feudálního panstva, které zbohatlo za pobělohorských konfiskací, ale cítilo ještě česky. Jeho děti, ovlivňované většinou jezuitskou výchovou a barokní kulturou, se snažily sblížit s novou šlechtou německého a italského původu a získat nějaký výnosný zemský či dvorský úřad nebo funkci. Tato generace ještě obyčejně ovládala český jazyk, který používala v korespondenci s příbuznými v Čechách; jinak mluvila, psala i cítila italsky nebo německy. Další generace dovedla česky už jen několik slov; cítila se Čechy pouze proto, že se narodila nebo bydlela v Čechách či na Moravě.