O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Horšovský Týn


Obec

výlety Chodsko


Výlety s dětmi
V první řadě Vás zaujmou renesanční domy v malebném historickém centru města.
První písemná zmínka o městě pochází z roku 1184. Město vzniklo na místě původní kupecké osady Horšov, existující pravděpodobně již v 10. století.

Ve 13. století byl vybudován hrad, ve 14. století získal Horšovský Týn statut města. V letech 1422 a 1431 bylo město obléháno husity, ale ubránilo se.
V roce 1547, za vlády Lobkowitzů, postihl město velký požár, který poničil velkou část města i hradu . Jeho následkem bylo přikročeno k rozsáhlé přestavbě města v renesančním slohu. Na místě hradu vznikl renesanční zámek. Na přelomu 16. a 17. století patřilo týnské panství mezi 10 nejbohatších v českých zemích. Pak ale přišlo České stavovské povstání a následně třicetiletá válka. Vzhledem k tomu, že se Lobkowitzové přidali na stranu českých stavů, byl jim zabaven majetek včetně týnského panství . V roce 1622 získává panství Maxmilián z Trauttmansdorffu.
Po třicetileté válce posiluje ve městě německá menšina. Byly postaveny některé stavby v barokním slohu. Po zrušení nevolnictví a reformě veřejné správy se Horšovský Týn stává v roce 1849 okresním městem.
Kostel svatého Petra a Pavla na náměstí Republiky.
Začátkem 20. století se ve městě začíná rozvíjet drobný průmysl. Tomu napomohla i výstavba železniční tratě Staňkov - Poběžovice v roce 1900.
Důsledkem Druhé světové války, která ve městě oficiálně skončila osvobozením americkou armádou 5. května 1945, byl odsun německého obyvatelstva. Ten ale nebyl tak citelný jako v jiných západočeských pohraničních městech, protože Horšovský Týn patří do tradičně české oblasti Chodska.
Po nástupu komunismu v roce 1948 došlo ke znárodnění průmyslových podniků a založení JZD. Byla také zahájena výstavba nových závodů a obytných čtvrtí (např. sídliště na Malém předměstí). V roce 1953 bylo historické centrum města vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Od 1. července 1960 patří město Horšovský Týn s celým svým původním okresem pod okres Domažlice. V průběhu let 1960-1989 potom dochází k rozsáhlé integraci okolních obcí, jejímž důsledkem je, že v okruhu 5 km od centra města se nenachází žádná jiná samosprávná obec, a Horšovský Týn je rozohou druhou největší obcí okresu.
Renesanční radnice v Horšovském Týně.
V současnosti je Horšovský Týn velmi úpravným a půvabným městem, které má velké předpoklady pro další rozvoj turismu. V roce 2006 proběhla rekonstrukce náměstí, postupně dochází také k opravám v objektu zámku.