O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Muzeum Kosárna - Karlovice


Muzea

výlety Jeseníky


Kam na výlet?
Zachovalý patrový dům z poč. 18. stol. je úzce spjat se železářskou historií obce. V místech dnešní vsi již poč. 16. stol. existovala osada s hamry. Osada zanikla za třicetileté války. Dnešní Karlovice vznikly poč. 18. stol. Objekt se zachovaným charakterem slezských staveb koupilo v r. 1974 bruntálské okresní muzeum.
Je zde expozice funerální plastiky (umělecká litina), lesnická, pěstební a těžební technika, nářadí a náčiní pro lesnické práce, zemědělské nářadí a náčiní.
Před objektem muzea je umístěna Francisova kašnová turbína s kolenovou ssavkou, která původně pracovala v náhonu u muzea v první polovině 20. století.
Dále jsou zde umístěny hraniční kameny ze 17. století, pocházející z polesí Karlovice. Jsou dokladem provádení popisu a označení hranic Bruntálského panství, které bylo zahájeno roku 1661 v době sporů o vlastnictví vytěženého dříví při hranicích se sousedním Vratislavským biskupstvím.