O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Naučná stezka Blatenský příkop


Turistické trasy

výlety Krušné hory


Výlety s dětmi
Naučná stezka je zaměřená na ekologii, historii, hornictví, lesnictví a původní technické využití plavebního kanálu.
Stezka zatím není dokončena podle původního záměru. Stav naučných panelů i samotného značení stezky odráží roztříštěné snahy Zemědělské vodohospodářské správy a ČSOP Rosnatka o její dokončení.

Zastávky jak jsme je našli při kontrole (skutečný stav):
Rotunda (soubor naučných a informačních panelů).
č. 1 Sejpy u Božího Daru (rýžování cínové rudy ve středověku).
Jak se vlastně horská smrčina obnovuje.
č. 2 Jak obnovujeme imisní holiny.
č. 3 Zvěř (na destabilizaci lesních porostů se významnou měrou podílejí i
škody způsobené spárkatou zvěří).
Rýžovna (Přírodní rezervace Rýžovna (čedičová stěna býv. kamenolomu
s vyvinutou sloupcovou odlučností, pestrý komplex rostlinných
společenstev).
Z hlediska terénu nenáročná trasa vede po lesních cestách a pěšinách podél vodního příkopu, místy neupravené. Větší klesání je od poslední zastávky do Horní Blatné. Podél druhé polovině NS probíhají podél příkopu lesnické práce.
Časová náročnost 2,5 až 5 hodin.