O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Zámek Jezeří


Zámky a letohrádky

výlety Krušné hory


Tipy na výlety
Barokní zámek 8 km jv. od Litvínova; původně středověký hrad byl v roce 1549 přestavěn v renesanční zámek, který po bělohorských konfiskacích získal r. 1623 rod Lobkowiczů. Zámek v roce 1649 vyhořel a v letech 1696 až 1713 byl přestavěn v raně barokním stylu. Nová zámecká budova byla postavena na půdorysu písmena H. Součástí výzdoby portálu hlavního průčelí jsou dvě sochy atlantů připisované baroknímu sochaři Janu Adamu Dietzovi. Ze zámeckých interiérů vyniká především velký oválný sál, jenž byl v roce 1802 upraven na zámecké divadlo, a kaple Bolestné Panny Marie se štukovou výzdobou z 19.století. V 19. století se zámek stal významným kulturním centrem, navštěvovaným zejména hudebníky a skladateli. Kolem zámku bývala překrásná zahrada, součástí bylo také arboretum (vlevo od příjezdové cesty, dolní zámecký park); za II. světové války zde byli nacisti, po válce připadlo Jezeří čs. státu - byla zde čs. armáda a po ní byl zámek využíván jako internát; od konce padesátých let již nebyl obýván, zařízení bylo rozkradeno ("není v okolí dům, kde by nebyl aspoň kousek ze zámku"), zámek chátral, v 70. a 80. letech se dokonce uvažovalo o zbourání zámku v souvislosti s pokračující povrchovou těžbou uhlí; v roce 1993 byl zámek navrácen Lobkowiczům, ti ho v roce 1996 darovali opět státu, od tohoto roku je přístupný veřejnosti; okolí zámku značně poničeno silnou vichřicí v r. 2005.