O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Kokořínské rokle a údolí


Přírodní zajímavosti

výlety Máchovo jezero


Zimořský důl
Údolí táhnoucí se od Želíz pod Horní Zimoř a Sitné, zprvu širší, se silnicí, později kaňonovité. Pískovcové útvary.

Sitenský důl
Široké údolí vroubené pískovci, táhnoucí se severně až severovýchodně od Sitné k Dolní Vidimi.

Náckova rokle
Krátké údolí spojující rokli Močidla s Romanovem u Mšena. Umožňuje též okruh Močidla – Pokličky. Jsou zde nejznámější horolezecké objekty v pískovcích na Mšensku (Faraon, Ramses).

Močidla
Boční kaňonovité údolí Kokořínského dolu, vyúsťující do něho na tzv. Cikánském plácku u Pokliček. Stěny údolí jsou zvláště v jeho dolní partii tvořeny pískovcovými útvary, z nichž některé mají horolezecký charakter. Do Močidel ústí další boční rokle Apatyka (název podle výskytu léčivých rostlin), dále pak Náckova rokle, Pastuší rokle aj.

Planý důl
Nejdelší boční údolí Kokořínského dolu, ústí ve Vojtěchově. Pramenná oblast pitné vody. Ve střední části horolezecké pískovcové věže (Věže přátel přírody, Drážďanská věž, Vyhlídková věž aj.). Horolezecká činnost povolena jen v září a říjnu. Výskyt chráněného ptactva. Planý důl má další boční údolí, např. Dobřeňský důl, Žebrák.

Truskavenský důl
Údolní spojnice mezi Zimořským a Šemanovickým dolem. Pískovcové útvary.

Vojtěšský důl
Boční severozápadní údolí Kokořínského dolu, vyúsťující do něho ve Vojtěchově. Nad střední částí dolu Jestřebické pokličky, poblíž nich 2 m vysoká skalní brána. Při cestě vedoucí po dně dolu vytesán lidový reliéf Kalvárie.

Šemanovický důl
Kaňonovité údolí mezi Šemanovicemi a Jestřebicí, vroubené zajímavými pískovcovými útvary. Jeskyně Klemperka a bývalé skalní byty.

Vidimský důl
Širší, točité údolí s pískovci, západně od Horní Vidimi. Prochází jím asfaltová svážná cesta.