O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Nový Hrádek


Hrady a zříceniny

výlety Podyjí


Zajímavosti

Zřícenina původního loveckého hradu založeného v r. 1358 moravským markrabětem Janem Jindřichem, bratrem Karla IV. Areál zříceniny je tvořen dvěma hrady: starší stavbou s dvojitým oválným prstencem hradebních zdí, a tzv. předním hradem, který vznikl postupně od 15. stol z původního předsunutého opevnění. Od třicetileté války hrad pustnul. Po 1. svět. válce tu byla základna Klubu českých turistů. Dnes patří zříceniny do správy Národního památkového ústavu v Brně, který zde zajišťuje průvodcovskou službu. Na nádvoří roste mnoho exemplářů silně ohrožené divizny nádherné, sklepy slouží jako úkryt netopýrů. Hradební zdi hostí vzácnou tařici skalní. Pod hradem zachovány zbytky středověkých teras s chráněnými druhy rostlin. Nový Hrádek dokládá vzájemné prolínání zájmů památkové péče s ochranou přírody. Na plošině zříceniny se návštěvníkům naskýtá jedna z nejkrásnějších vyhlídek na Dyji, mohutně meandrující kolem Ostrohu a rakouského Umlaufbergu. Reliéf krajiny vytváří dojem tří řek tekoucích okolo hradu.