O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Hrad Český Šternberk


tel: +420317 855 101

Hrady a zříceniny

výlety řeka Sázava


Výlety s dětmi

Historie a současnost

Již déle než 760 let dominuje krajině středního toku Sázavy na strmém skalnatém břehu hrad ČESKÝ ŠTERNBERK, nazvaný kdysi romantickým básníkem perlou Posázaví.
Byl založen r. 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců a pojmenován podle dobové zvyklosti "Šternberk". Odtud se datuje i nový přídomek rodu Sternbergů a jeho erb s osmicípou hvězdou.
Je pozoruhodné a nepochybně ojedinělé, že hrad je podnes v držení rodu jeho někdejšího stavebníka Zdeslava ze Sternberga.

Středověká podoba raně gotického hradu je skryta v jádru dnešní stavby, která byla vytvářena několika úpravami. Stavební vývoj sahá od pozdně gotických přestaveb, zdokonalujících obranný systém, až po honosné raně barokní úpravy interiérů pro účely pohodlného obývání.

Expozice

Prohlídková trasa vede patnácti bohatě zařízenými prostorami. Navštěvník prochází rozlehlým, skvostně vybaveným rytířským sálem s mnohými cennými artefakty, vzácně vyzdobenou kaplí sv. Šebestiána, žlutým salónem s raně barokní štukaturou zařízeným ve slohu Ludvíka XVI. a vstupuje do dámské komnaty. Útulnou knihovnou s několika tisíci svazky a vynikajícím obrazem, který je připisován Petru Brandlovi, vstupuje do rozlehlé jídelny, zdobené tabulovým stříbrem, jejíž stěny pokrývá galerie rozměrných portrétů představujících významné příslušníky sternberského rodu. Následuje orientální předsíň a snídaňový pokoj se sbírkou třpytivých stříbrných figurek, zařízený květinově intarzovaným nábytkem. Pracovna Jiřího Sternberga nabízí zájemcům o genealogii obrazový rodokmen v šesti generacích s 63 portréty předků v dobových kostýmech a uniformách. V dalších čtyřech komnatách se návštěvník postupně ocitá ve slohovém prostředí rokoka, biedermeieru, empíru a baroka a obklopuje ho množství stylových uměleckých děl. Zájemce o myslivost upoutá lovecký salon, jehož stěny zdobí trofeje různých druhů zvěře a vstupní schodiště pak uzavírá okruh patnácti expozičních místností. Zde jsou tři rozměrné obrazy, vytvořené Filipem Sternbergem, které znázorňují bitevní výjevy z 18., 19. a 20. století.

Zcela ojedinělá je šternberská sbírka dobových grafických listů, námětově zaměřených k dějinám třicetileté války. Tato kolekce mědirytin, shromážděná počátkem 20. století Jiřím Sternbergem, čítá 545 kusů a je hodnocena jako jedna z nejvýznamnějších sbírek této tématiky.

Expoziční místnosti jsou doplněny zajímavou sbírkou historických zbraní, soubory vzácného porcelánu a různými ukázkami drobného uměleckého řemesla uplynulých staletí.

Hrad Český Šternberk v proměnách staletí

* 1241 hrad založen Zdeslavem ze Sternberga
* 14. stol. obranný systém hradu zdokonalen výstavbou třípatrové věže na severu spojené s hradem hradbou
* 1465 Zdeněk ze Sternberga v čele Zelenohorské jednoty
* 1467 hrad dobyt královskými vojsky Jiříka z Poděbrad
* přelom 15. a 16. stol. poškozený hrad opravován a rozšiřován, zdokonalen obranný systém; stavba jižní válcové věže a tzv. hladomorny
* 1627 hrad vypleněn vzbouřeným lidem
* 60. léta 17. stol. na hradě pracuje italský štukatér Carlo Brentano
* 1712 Janem Václavem vymírá po meči větev Holických ze Sternberga, hrad postupně v majetku několika různých rodů
* 1751 při ohradní zdi postaven dolní zámek
* 1841 hrad kupuje Zdeněk ze Sternberga z rodové linie Konopišťských
* 1949 hrad státem vyvlastněn
* 1992 hrad vrácen v restituci současnému majiteli Zdenku Sternbergovi
Prohlídky hradu lze objednat po celý rok.

Prohlídka:
doba trvání cca 50 minut,
možno s průvodcem v Čj,Aj,Nj,Fj,Rj
maximálně 50 osob.

Poslední prohlídka začíná 45 min. před koncem zavírací doby.

V letní sezóně ukázky sokolnických dravců s výkladem sokolníka.

duben, říjen
9 - 17 hod. sobota, neděle, svátky
květen, září
9 - 17 hod. denně mimo pondělí
červen, červenec, srpen
9 - 18 hod. denně mimo pondělí


Po dobu vánočních svátků (21.12 - 28.12.) je hrad uzavřen.