O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Čertova brázda


Přírodní zajímavosti

výlety řeka Sázava


Kam na výlet ?Sv. Prokop je znázorňován, jak křížem pohání ďábla zapřaženého do pluhu a oře s ním brázdu. Tradičně bývá dnes nazývána „čertova“, ale vlastně je „Prokopova“. Dokonce i zlí duchové musí sloužit Bohu a Jeho služebníkům. To, co takto vykonají, však slouží k Boží slávě a nemělo by se to tedy připisovat jim. Jako „brázdu sv. Prokopa“ ji nazval Jan František Bečkovský ve své „Poselkyni starých příběhů českých“.
Tato brázda vedla od Sázavy až do Chotouně. Dnes je zřejmá jen na svém počátku, ale existují starší mapy, které polohu celé brázdy zachycují. Začíná u kapličky – sloupku sv. Prokopa na levé straně cesty ze Sázavy na Uhlířské Janovice. Na sloupku je znázorněn světec se zapřaženým ďáblem v pluhu. Touto roklinou se dnes do řeky Sázavy vlévá malý potůček. Vypráví se, že krev zraněných a zemřelých bojovníků v bratrovražedné bitvě u Lipan odtamtud tekla brázdou až k Sázavě, aby tu žalovala sv. Prokopovi na tuto smutnou událost.
V brázdě je dnes postavena křížová cesta s prostými dřevěnými kříži. Je to místo, kde se v tichu přírody dá rozjímat o největší duchovní bitvě v historii – Ježíšově utrpení, jež začalo v Getsemanech a skončilo na Golgotě. Zdánlivá porážka byla Boží mocí proměněna ve vítězství. Jak? Ježíšovým vzkříšením třetího dne. Každý, kdo v Ježíše věří a následuje Ho, může tak jako sv. Prokop vítězit nad ďáblem, protože „těm, kteří milují Boha všechno napomáhá k dobrému“ (Ř 8,28) a „ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval“ (Ř 8,37). Protože poutníci, kteří nejsou ze Sázavy, často Prokopovu brázdu dlouho hledají a ne vždy ji najdou, podáváme zde podrobnější popis cesty k ní: Dejte se od Sázavského kláštera hlavní cestou směrem na Uhlířské Janovice. Když se postavíte čelem ke klášteru, cesta vede okolo levé klášterní zdi směrem ze Sázavy. Po této cestě je třeba jít až k domu J. Voskovce, což je poslední dům nalevo od cesty před dopravní značkou označující konec obce. Neodbočujte z hlavní cesty směrem do lesa dříve! Vedle domu J. Voskovce na pravé straně hned u cesty, je sloupková kaplička s obrazem sv. Prokopa (viz foto). Je zde také na dřevěných podstavcích umístěn pluh. Od pluhu vede po pravé straně začínající brázdy pěšinka do lesa, která začíná prudkým stoupáním. Po několika metrech stoupání uvidíte ceduli označující začátek křížové cesty.

A nebudete-li ze Sázavy pospíchat, můžete v okolní krásné přírodě objevovat tajemství starodávných míst opředených dávnými legendami spojenými se sv. Prokopem, jako jsou studánky Vosovka a Rakovka, kámen sv. Prokopa, kříž na Krkavčích skalách, barokní kapličky,…..