O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Naučná stezka Geologický park


Turistické trasy

výlety Slavkovský les


Výlety s dětmi
Naučná stezka na okraji lázeňského města nabízí přehled o geologické stavbě a rostlinných společenstvích Slavkovského lesa.
Stezka se nachází ve svahu bukového lesa nad budovou Městského muzea. Provází expozicí ve volné přírodě ve svahu lesoparku, kam byly umístěny známé i vzácně se vyskytující horniny z vybraných lokalit Slavkovského lesa.
Rostliny, byliny a keře jsou vybrány tak, aby odpovídaly skutečnému výskytu ve vazbě na geologický podklad a půdní podmínky v místě odběru hornin. Na téměř 10 ha a přibližně 1,5 km lesních pěšin se tedy můžete seznámit s geologickou historií Karlovarského kraje.
Na trase je 20 informačních panelů - zastávek:

1. Horská žula
2. Žulový porfyr
3. Krušnohorské žuly
4. Muskovitická žula
5. Albitické žuly
6. Greisen
7. Křemenná žilovina
8. Biotické ortoruly
9. Migmatizované ruly
10. Pararuly
11. Svory
12. Kontaktní rohovec
13. Erlan
14. Kontaktní rohovec
15. Kvarcit
16. Amfibolity a Eklogity
17. Amfibolové ruly
18. Čedič
19. Hadec (serpentinit)
20. Hadec (serpentinit)