O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Muzeum Sušice - Expozice šumavského sklářství


tel: 376 528 850

Muzea a galerie

výlety Šumava


Tipy na výlety


Expozice šumavského sklářství
Šumava se řadí k nejstarším centrům sklářské výroby v českých zemích a první písemné zmínky pocházejí z poloviny 14. stol. Nejstarší zpráva o sklárně na Sušicku je z roku 1498. Původní produkci tvořily především skleněné korálky - pateříky, kroužky a mozaikové sklo.
V polovině dvacátých let 15. století byly zdejší sklárny vyhašeny, nový vzestup nastal až po roce 1450. Sklářské osady byly budovány v lesích v dosahu obchodních stezek. Ke každé sklárně patřilo i hospodářství, jež v odlehlých místech zajišťovalo základní potraviny. Po vyklučení lesa se skláři odstěhovali na nové stanoviště, obvykle výše do hor, osady však většinou nezanikly a dodnes nám jejich názvy připomínají někdejší sklárnu ( Skláře, Staré hutě, Skelná huť a pod).
Od husitských válek do třicetileté války pracovalo na Šumavě zhruba 35 skláren, těsně před ní jich bylo činných asi 25. Třicetiletá válka rozvrátila kvetoucí šumavské sklářství, mnohé sklárny byly vyhašeny, další pracovaly jen omezeně. Zhruba kolem poloviny 17. století s příchodem nových sklářských rodin - Gerlů, Eisnerů, Pochů, Adlerů - dochází k novému vzestupu. Nastala éra velké slávy českého barokního broušeného a řezaného ( rytého) křišťálu. České sklo začíná vytlačovat z evropských a světových trhů benátskou produkci.
Díky přebytku dřeva se Šumava stává na konci 18. století oblastí s největší koncentrací skláren v Čechách. Během třetí čtvrtiny 19. století se zde formovalo několik velkých podniků. V prvé řadě to byly sklárny firmy Meyer v Lenoře, Adolfově, Františkově a Arnoštově, dále podniky schmidovské v Anníně, Podlesí a Stachách, ve výrobě tabulového a zrcadlového skla firmy rodiny Zieglerů a podnik Franze Schrencka, které měly závody v celých jihozápadních Čechách i v Bavorsku. V 19. století však význam šumavských skláren poklesl a hutě začaly pomalu zanikat. Ve druhé polovině 19. století zde pracovaly pouze tři významné podniky vyrábějící luxusní duté sklo - firma Kralik v Lenoře, dále sklárny a rafinérie v Adolfově a konečně v Klášterském Mlýně sklárna firmy Lötz, která získala světové uznání. Do konce dvacátých let sklárny úspěšně produkovaly a vyvážely, ale krize třicátých let a události 2.světové války přinesly hluboký rozpad. Během druhé světové války byly všechny sklárny podřízeny válečnému hospodářství. Pro šumavské sklárny byl zvláště zničující zákaz výroby ozdobného skla z roku 1944. Znamenalo to definitivní vyhašení sklárny v Arnoštově a zastavení provozů v Klášterském Mlýně i v Anníně. Adolfov nebyl v provozu zřejmě již od roku 1941.
Dnes úspěšně pokračuje ve proslulé sklářské tradici především firma Glass Gallery Gábor, založená Janem Gáborem v roce 1990 v Sušici, která se zaměřuje na dekorativní zušlechťování skla. Zejména typické, pro produkci firmy je tzv. technika pískování. Také sklárna Rückl Crystal v Anníně předznamenává , že snad i do budoucnosti bude mít na Šumavě sklářství své místo.
Uprostřed místnosti dominují vázy z dvoustěnného stříbrného skla z Annína, ze druhé poloviny 19.století. Po pravé straně si můžete prohlédnout zakalené kostní mléčné sklo, které tvarem i dekorem napodobovalo v minulém století drahý a pro širší okruh nedostupný porcelán. Ve vysokých vitrínách a policích na oknech jsou vystaveny výrobky proslulých šumavských skláren - Adolfova, Klášterského Mlýna, Lenory a Annína, v pultových pak model sklářské hutě a sklářské náčiní . Na stěnách Vás jistě zaujme zrcadlo benátského typu s rytými ozdobami na rámu z 18.století a obraz se zrcadlovým pozadím, jenž byl vyroben na Hůrce po r. 1800. Pod ním leží zbytek sklářské pánve ze šumavské huti.
Snaha využít bohaté šumavské hvozdy vedla také k zakládání papíren, nejdříve v Horažďovicích, dále pak roku 1784 ve Velharticích, 1786 v Kolinci, 1793 ve Vatěticích. Papírny byly podniky zcela malého rozsahu zaměstnávající jen několik lidí. Původ papíru tj. ve které papírně byl vyroben, lze poznat podle vodových značek - filigránů. Šumavským papírnám je věnována poslední pultová vitrína.
Sklářskou expozici doplňuje měšťanský nábytek z 18. a 19 století.Z provozních důvodů je Muzeum Šumavy v Sušici
do 31.března 2010 uzavřeno.
Vstupné
děti do 6ti let a místní školy zdarma
děti od 6ti let, studenti, důchodci 10 Kč
dospělí 30 Kč