O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Státní hrad a zámek Bečov


tel: +420 353 999 394

Hrady/zříceniny

VÝLETY ZÁPADNÍ ČECHY


Dvojdílná dispozice hradu se skládá z předhradí, z něhož známe pouze jeho obrys, a jádra hradu, jež zaujímá skalnatý hřbet ostrožny. Vstup do hradu střežila okrouhlá věž, tzv. bergfrit. Na protilehlé straně se tyčila obdélná věž, do níž byla, patrně dodatečně, vestavěna kaple Navštívení Panny Marie. Po polovině 14. století byla do SZ kouta jádra vložena mohutná parkánem obíhaná čtverhranná věž, zvaná donjon. Stavební vývoj vlastního hradu ukončilo vybudování raně renesančního traktu, spojujícího obě čtverhranné věže.