O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Zámek Budišov


Zámky a letohrádky

výlety Žďárské vrchy


Tipy na výlety
Dnešnímu zámku předcházela tvrz, jejíž hlavním obranným prvkem byla voda z blízkého rybníka. V době pozdní gotiky se jednalo se o hradbou vymezený lichoběžníkový areál délky 32 metrů a šířky 14 – 31 metrů, skrytý v hmotě dnešního zámku. Vstupní brána se nacházela v dnešní poloze, tzn. na jižní straně. Její ochranu zajišťoval jednak vodní příkop, jednak hranolová věž vystupující výrazně do příkopu před jižním čelem tvrze. Budovy tvrze přiléhaly k obvodové hradbě na jižní a východní straně. Nejvýznamnějším z nich byl patrně velký lichoběžníkový palác na východě, zpevněný nárožními pilíři. Pozoruhodným fortifikačním prvkem pozdně gotické tvrze byla protáhlá obdélníková bašta s oblým čelem, vystupující z obrysu hradeb na severozápadě. Za Václava Berky z Dubé v poslední čtvrtině 16. století vznikla budova s průjezdem a obytné křídlo na severu. Významná barokní přestavba, která zcela změnila charakter objektu, proběhla za Paarů. Severní křídlo bylo zbouráno a znovu vyzdviženo a západní a východní přízemí starší obvodové zástavby bylo změněno na salu terrenu se štukovou výzdobou. Pozdně gotická bašta dostala podobu barokní kaple a vstup do objektu zprostředkoval nový kamenný most. Zámek dostal druhé patro, které odstranilo jeho původní členitou podobu. Bylo upraveno rovněž předzámčí a v okolí zřízen park, spojený se sala terrenou dlouhým schodišťovým průchodem.