O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Řeky Železných hor


Vodní plochy a toky

výlety Železné hory


Tipy na výlety
Nejdůležitějším vodním tokem Železných hor je řeka Chrudimka, jejíž celková délka je asi 108 km. Pramení nedaleko Svratouchu u Filipova v nadmořské výšce 700 m a na jejím toku se nachází několik vodních nádrží – Seč, Hamry, Křižanovice a Práčov. Na svém horním toku se vyznačuje mělkým a širokým údolím., zatímco ve střední částí protéká několika kaňonovitými úseky, např. u Nasavrk nebo údolím Peklo v Práčovské oboře.
Jihozápadní hřeben Železných hor kopíruje řeka Doubrava, jejíž hlavní pramen vzniká pod Kamenným vrchem nedaleko Vojnova Městce a vedlejší pramen v národní přírodní rezervaci Radostínské rašeliniště ležící mezi rybníky Velké a Malé Dářko, Horní částí Doubravy protéká mělkým údolím, které se pod Bílkem mění na skalnaté kaňonovité Doubravské údolí. Od Libice vytváří meandry a nad Pařížovem protéká vodní nádrží Pařížov, jejíž 30 m vysoká kamenná hráz byla postavena roku 1911 v gotizujícím slohu.