O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Stálá expozice ,,Živá příroda Znojemska".


Muzea a galerie

výlety Znojemsko, MikulovskoKam na výlet?27. dubna 2006 byla slavnostně otevřena v Jihomoravském muzeu ve Znojmě nová stálá expozice ,,Živá příroda Znojemska". Tato expozice si klade odvážný cíl - představit návštěvníkům přírodu regionu v co největší pestrosti organismů i typů přírodního prostředí.

Základní typy prostředí (biotopy) jsou stylizovány v 16 větších vitrínách. Při prohlídce expozice postupně uvidíte několik typů lesů od nejvlhčích lužních lesů až po velmi suché doubravy. Dále vás ,,procházka přírodou" zavede ke skalám a po nich k řece, která tvoří jakousi pomyslnou spojnici mezi přirozenou a člověkem ovlivněnou či utvářenou částí krajiny. Po řece následují rybníky, louky, vřesoviště a stepi, tedy takové biotopy, jež na první pohled vypadají přirozeně, za jejich vznikem však stojí lidská činnost a lidé je také musí udržovat, jinak by brzy zanikly. Poslední část je věnována lidským sídlům a zemědělské krajině. Provedeme vás tedy celým spektrem krajinných typů od těch nejméně ovlivněných až po člověkem zcela přeměněné. Jednotlivé vitríny jsou pojaty jako koláž vyobrazení a exponátů charakterizujících daný biotop. Najdete v nich fotografie zachycující jak celkový vzhled biotopu, tak různé jeho detaily až po jednotlivé typické druhy rostlin, živočichů a hub. Především živočichové jsou prezentováni také formou dermoplastických preparátů (vycpanin) a modelů, některé rostliny zastupují vysušené kmeny, větve či trsy. Houby byly konzervovány speciální technikou - lyofilizací. Principem této metody je vakuové vysoušení za velmi nízkých teplot, kdy nedochází k běžnému sesychání a preparáty si uchovávají svůj původní tvar. Za jejich výrobu vděčíme pracovníkům mykologického oddělení Slovenského národného múzea v Bratislavě. U některých biotopů je zachycena i jejich bezprostřední souvislost s určitými typy horninového podkladu, tedy s neživou přírodou.