O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Regionální muzeum v Českém Krumlově


Muzea

zajímavosti Český Krumlov


Tipy na výlety


Schwarzenberkové se v 19. století zasloužili o zachování mnoha historických památek, jejich sběr a konzervaci. Jmenovitě kníže Adolf Josef (1832 - 1914) byl uznávaným sběratelem a mecenášem. Spolupracoval při soupisech památek s vědeckými institucemi, podporoval zřízení diecézního muzea v Českých Budějovicích a zachránil četné církevní a další památky tím, že je odkoupil a umístil do sbírky na zámku v Českém Krumlově. Předměty byly většinou uloženy v tzv. "Románské komoře". Odtud se řada z nich dostala po roce 1945 do péče Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově.

Sběratelské a muzejní tendence lze na konci 19. století zaznamenat také v měšťanském prostředí, konkrétně v Českém Krumlově.

V roce 1891 byl v regionálním tisku (Deutsche - Böhmerwaldzeitung) poprvé publikován návrh na zřízení uměleckoprůmyslového muzea, které by oživilo vztah široké veřejnosti k umění a k památkám. V roce 1892 byl ustaven přípravný výbor pro založení muzea. Muzeum však vzniklo až po mnoha letech - v roce 1916. Sbírky byly několikrát stěhovány a po druhé světové válce z nich zbylo v podstatě torzo. Přesto se řada hodnotných předmětů (např. perníkářských forem ze 17. až 19. století) dostala po skončení druhé světové války do správy nového českokrumlovského muzea, které bylo ustanoveno v roce 1946.