O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Slavoňovský kostelík - Kostel Sv. Jana Křtitele


Církevní stavby

VÝLETY VÝCHODNÍ ČECHY


Tipy na výlety
Její největší památností je kostel, který býval kostelem farním. Vznikl asi v druhé polovině 14 století. První zmínka o něm je z roku 1384. Patrně zároveň s kostelem byla vystavěna věž. Prochází se jí na hřbitov a ke kostelu. Schodiště na věž vede zvenčí. Tento kostel zanikl v době husitské.
Druhý, který na jeho místě nyní stojí, byl vystavěn v roce 1553. Tak to stojí v nápisu, který je vyřezán do dřeva stropu:

"Leta Panie 1553 wystavien jest kostel Slawonowský! Počátek nákladu jest byl Jan Koltačka a Jan syn jeho. Majstři byli tři: jeden z Lipska, druhý z Opavy, třetí z Zhlohovy. W ten čas staven od dřeva."
Oba Koltačkové byli prý bohatí sedláci z Blažkova. Kostel byl obdařen i zádušním majetkem.
Kostel patřil utrakvistům, což dokazuje kalich na příčném trámu mezi kostelní lodí a presbyteřem. Jsou na něm postavy dvanácti apoštolů a Krista klesajícího pod křížem. Roku 1705 byl kostel pestrobarevně vymalován. Později byly barvy zabíleny, pak dokonce pokryty olejovou barvou. Ta však odprýskávala, a proto mohlo být přikročeno ke znovuobnovení původní malby. Renovace se z větší části podařila.

Kdysi visel na hlavním oltáři obraz sv. Martina a kostel byl zasvěcen tomuto svatému. Obraz byl kopií obrazu Škrétova. Roku 1683 byl kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Svědčí o tom nápis na hlavním oltáři a toto zasvěcení trvá dodnes. V kostele jsou cenné památky, jako křtitelnice, kazatelna a další. Kostel je kostelem farním - kostel od založení nepřestal plnit svoji původní funkci, tedy konají se v něm bohoslužby, svatby, pohřby, křty.