O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Slovácko ubytování - Slovácko levná dovolená - penziony, chalupy, hotely

Levné ubytování Slovácko, dovolená na Slovácku v penzionu, chalupě, hotelu.


Nejvyšším vrchem je zde Velká Javořina (970 m), poblíž které se nachází prales s porosty javoru, buku a jasanu. Dalšími horami jsou Velký Lopeník (911 m) či Chmeľová (925 m). Patří do povodí řek Moravy a Váhu, které se vlévají do Dunaje. Bílé Karpaty se dělí na několik celků: Žalostinská vrchovina, Javořinská hornatina, Beštiny, Lopenická hornatina, Súčanská vrchovina, Kobylináč, Kýčerská hornatina, Bošácke bradlá a Vršatské bradlá. Mezi nejnavštěvovanější pozoruhodnosti patří Vršatecká bradla, Červený Kameň, Lednický hrad či unikátní květnaté louky.


Pohoří leží na jihovýchodě Moravy i České republiky. Nachází se po obou stranách hranice se Slovenskem. Samotné pohoří začíná na jihu u Sudoměřic a končí na severu u Lyského průsmyku, který je odděluje od Javorníků. Pohoří je ohraničeno údolím řeky Váh a Dolnomoravským úvalem. Ve středověku se v této oblasti rozprostírala tzv. Lucká provincie, o kterou vedli spory vládcové Moravy a Uher.


Z geologického hlediska se jedná o flyšové pohoří s převahou pískovců, slepenců a jílovců z období paleocénu až spodního eocénu. Výrazné zastoupení zde mají kromě pískovců a slepenců i jílovce z období vrchní křídy až paleocén. Flyšové pásmo je v oblasti Bílých Karpat tvořeno magurským příkrovem. Ten je tvořen příkrovovou bělokarpatskou jednotkou, která leží v bystrické jednotce. V reliéfu se výrazně projevují odolné vápence, které pocházejí z jurských usazenin bradlového pásma.


Nejvýznamnější jsou:


* Dolné bradlo (590 m n.m.)

* Horné bradlo (703 m n.m.)

* Bradlová (733 m n.m.)

* Krasín (516 m n.m.)

* Sokolí kameň

* Vršatské bradlá


Tato bradla byla odkryta po denudaci flyšových souvrství. V bradlovém pásmu Bílých Karpat se nalézá i několik jeskyní, např. :


* Dračia jaskyňa

* jaskyňa pod hradom Vršatec

* ľadová jaskyňa vo Zvonových


Z geomorfologického hlediska je geomorfologický celek Bílé Karpaty součástí subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Slovensko-moravské Karpaty.


Na Slovensku hraničí s následujícími geomorfologickými celky:


* Chvojnická pahorkatina na jihozápadě

* Myjavská pahorkatina na jihu

* Považské podolie na východě

* Javorníky na severu


Vnitřně se člení na 9 geomorfologických podcelků:


* Žalostinská vrchovina

* Javořinská hornatina

* Beštiny

* Lopenická hornatina

* Súčanská vrchovina

* Kobylináč

* Kýčerská hornatina

* Bošácke bradlá

* Vršatské bradlá


Centrální části pohoří jsou chráněny ve slovenské CHKO Biele Karpaty, na kterou pak na české straně navazuje česká CHKO Bílé Karpaty.


(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_Karpaty)

Slovácko ubytování - Slovácko levná dovolená - penziony, chalupy, hotely

Levné ubytování Slovácko, dovolená na Slovácku v penzionu, chalupě, hotelu.


Nejvyšším vrchem je zde Velká Javořina (970 m), poblíž které se nachází prales s porosty javoru, buku a jasanu. Dalšími horami jsou Velký Lopeník (911 m) či Chmeľová (925 m). Patří do povodí řek Moravy a Váhu, které se vlévají do Dunaje. Bílé Karpaty se dělí na několik celků: Žalostinská vrchovina, Javořinská hornatina, Beštiny, Lopenická hornatina, Súčanská vrchovina, Kobylináč, Kýčerská hornatina, Bošácke bradlá a Vršatské bradlá. Mezi nejnavštěvovanější pozoruhodnosti patří Vršatecká bradla, Červený Kameň, Lednický hrad či unikátní květnaté louky.


Pohoří leží na jihovýchodě Moravy i České republiky. Nachází se po obou stranách hranice se Slovenskem. Samotné pohoří začíná na jihu u Sudoměřic a končí na severu u Lyského průsmyku, který je odděluje od Javorníků. Pohoří je ohraničeno údolím řeky Váh a Dolnomoravským úvalem. Ve středověku se v této oblasti rozprostírala tzv. Lucká provincie, o kterou vedli spory vládcové Moravy a Uher.


Z geologického hlediska se jedná o flyšové pohoří s převahou pískovců, slepenců a jílovců z období paleocénu až spodního eocénu. Výrazné zastoupení zde mají kromě pískovců a slepenců i jílovce z období vrchní křídy až paleocén. Flyšové pásmo je v oblasti Bílých Karpat tvořeno magurským příkrovem. Ten je tvořen příkrovovou bělokarpatskou jednotkou, která leží v bystrické jednotce. V reliéfu se výrazně projevují odolné vápence, které pocházejí z jurských usazenin bradlového pásma.


Nejvýznamnější jsou:


* Dolné bradlo (590 m n.m.)

* Horné bradlo (703 m n.m.)

* Bradlová (733 m n.m.)

* Krasín (516 m n.m.)

* Sokolí kameň

* Vršatské bradlá


Tato bradla byla odkryta po denudaci flyšových souvrství. V bradlovém pásmu Bílých Karpat se nalézá i několik jeskyní, např. :


* Dračia jaskyňa

* jaskyňa pod hradom Vršatec

* ľadová jaskyňa vo Zvonových


Z geomorfologického hlediska je geomorfologický celek Bílé Karpaty součástí subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Slovensko-moravské Karpaty.


Na Slovensku hraničí s následujícími geomorfologickými celky:


* Chvojnická pahorkatina na jihozápadě

* Myjavská pahorkatina na jihu

* Považské podolie na východě

* Javorníky na severu


Vnitřně se člení na 9 geomorfologických podcelků:


* Žalostinská vrchovina

* Javořinská hornatina

* Beštiny

* Lopenická hornatina

* Súčanská vrchovina

* Kobylináč

* Kýčerská hornatina

* Bošácke bradlá

* Vršatské bradlá


Centrální části pohoří jsou chráněny ve slovenské CHKO Biele Karpaty, na kterou pak na české straně navazuje česká CHKO Bílé Karpaty.


(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_Karpaty)